تبلیغات بنری
به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 16 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز یکشنبه شانزده شهریور ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا یکشنبه 156 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است.   جدول پخش برنامه درسی 16 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز یکشنبه شانزدهم اردیبهشت ماه 1399   جدول برنامه درسی فردا یکشنبه 16 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است :        …
جدول پخش برنامه درسی یکشنبه 16 شهریورر 99 شبکه آموزش + برنامه زمانی دروس فردا یکشنبه

به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 16 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز یکشنبه شانزده شهریور ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا یکشنبه 156 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است.

 

جدول پخش برنامه درسی 16 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز یکشنبه شانزدهم اردیبهشت ماه 1399

 

جدول برنامه درسی فردا یکشنبه 16 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است :

 

 

 

 

✅✅ جدول کلاس #شبکه_آموزش_سیما 

 

 

🟧 فنی و حرفه ای و کاردانش 

 

🕖ساعت٨ تا ٨:٣٠الزامات محیط کار -مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش 

🕖ساعت٨:٣٠ تا٩ مدیریت تولید -مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش

🕖ساعت ٩ تا ٩:٣٠نوآوری و کارآفرینی- مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش

🕖ساعت ٢٠:۵٠ تا٢١:١۵ درس فناوری های نوین -مشترک زمینه صنعت 

🕖ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۴۵درس تاریخ هنر جهان -مشترک زمینه هنر و گرافیک

 

.........................‌.‌‌‌‌................

 

🟧 ابتدایی

 

🕖ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠بازی و‌ریاضی پایه اول

🕖ساعت ١١:١٠ تا١١:٣۵ پیام ها و هدیه های آسمانی پایه دوم  

🕖ساعت١١:٣۵ تا١٢ فارسی و‌نگارش پایه سوم 

🕖ساعت١٢ تا١٢:٢۵علوم تجربی و‌تفکر پایه چهارم 

🕖ساعت١٢:٢۵ تا١٢:۵٠مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه پنجم 

🕖ساعت١٣:١۵ تا١٣:۴۵فارسی و‌نگارش پایه ششم 

 

____

 

 🟧 متوسطه اول

 

🕖ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠ ریاضی پایه هفتم ( راهبردهای حل مسئله) 

🕗ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ ریاضی پایه هشتم ( یادآوری عددهای صحیح ) 

🕗ساعت ١۵:٣٠ تا١۶ ریاضی پایه نهم ( معرفی مجموعه )

 

  ......‌‌‌‌‌‌‌‌‌......

 

🟧 متوسطه دوم

 

🕖ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ شیمی ١ پایه دهم رشته علوم تجریی و ریاضی فیزیک 

 🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ شیمی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 

🕖 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی 

🕖 ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ درس ریاضی١ پایه دهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک  

🕖 ساعت٢٠ تا٢٠:٢۵ درس ریاضی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی

🕖 ساعت٢٠:٢۵ تا٢٠:۵٠ درس ریاضی٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

 

_________

 

✅✅ جدول کلاس #شبکه_چهار_سیما 

 

🟦 متوسطه دوم 

 

🕖ساعت٨ تا ٨:٣٠ریاضی و آمار ۱,پایه ۱۰،ادبیات و علوم انسانی

🕖ساعت٨:٣٠ تا ٩ ریاضی و آمار۲،پایه ۱۱،ادبیات و علوم انسانی 

🕖ساعت٩ تا ٩:٣٠ریاضی و آمار ۳، پایه۱۲،ادبیات و علوم انسانی

🕖ساعت٩:٣٠ تا ١٠ فارسی۱،پایه ۱۰، مشترک رشته ها،

🕖ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ فارسی۲،پایه ۱۱، مشترک رشته ها

🕖ساعت١٠:٣٠ تا ١١ فارسی۳، پایه۱۲، مشترک رشته ها

🕖ساعت١١ تا ١١:٣٠ فارسی۳،پایه۱۲،مشترک،رشته ها

🕖ساعت ١١:٣٠ هندسه ۱،پایه ۱۰، رشته ریاضی فیزیک 

🕖ساعت ١٢ هندسه۲ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک 

🕖ساعت١٢:٣٠ هندسه۳ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک 

 

______

 

✅✅ جدول کلاس #شبکه_قرآن

 

🟨 متوسطه دوم 

 

 

🕖ساعت ١۵ علوم و معارف قرآنی١ پایه١٠ رشته علوم و معارف اسلامی

 

🕖ساعت١۵:٣٠ اصول عقاید٣ پایه١٢ رشته علوم و معارف اسلامی

 

🕖ساعت ١۶ اصول عقاید١پایه ١٠ رشته علوم و معارف اسلامی

 

🕖ساعت١۶:٣٠ اصول عقاید٢ پایه١١ رشته علوم و معارف اسلامی

 

 

 

 


* اطلاعات درسی و تفکیک زشته های تحصیلی در شبکه آموزش و چهار سیما 

 

متوسطه دوم تجربی، فنی‌حرفه‌ای و کار و دانش و ابتدایی و متوسطه اول در شبکه آموزش

 

رشته ادبیات و علوم انسانی متوسطه دوم تمام پایه‌ها و رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم تمام پایه‌ها در شبکه چهار

  
 

* ساعت شروع برنامه های درسی در تلویزیون 

 

۷:۳۰ صبح روز شنبه ۱۵ شهریورماه با ورزش و تربیت‌بدنی روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار سیما 

 

ساعت ۸ تا ۹:۳۰ صبح فنی‌ حرفه‌ای و کار و دانش

 

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰ رشته ابتدایی پایه اول تا ششم

 

۱۴:۳۰ تا ۱۶ متوسطه اول پایه هفتم، هشتم و نهم

 

تمام پایه‌های متوسطه دوم (دهم، یازدهم و دوازدهم ‌تجربی) هم از ساعت ۱۶ تا ۱۸ برایشان برنامه داریم

 

از ساعت ۲۰ تا ۲۱:۳۰ با ۳۰ دقیقه فنی‌حرفه‌ای و کار و دانش و کلاس‌های متوسطه دوم (پایه دوازدهم رشته تجربی) مدرسه تلویزیونی را روی آنتن شبکه آموزش خواهیم داشت.

 

 

 

مدیر گروه آموزش رسمی شبکه آموزش سیما درباره حضور مدرسه تلویزیونی در شبکه چهار سیما، گفت:

 

در شبکه چهار سیما که سال گذشته هم با ما همکاری داشتند،‌

 

امسال هم رشته ادبیات متوسطه دوم (دهم، یازدهم و دوازدهم) از ساعت ۸ تا ۱۰ صبح و ساعت ۱۰ تا ۱۲ رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم تمام پایه‌ها، مدرسه تلویزیونی را داریم.

 

 


 

* مخاطبان عزیز : روزانه به صورت مرتب برنامه درسی دانش آموزان در تمام مقاطع تحصیلی از شبکه های آموزش و چهار سیما در سایت خبری واضح نیوز منتشر خواهد شد.

 

 

 

بیشتر بخوانید :

جدول پخش برنامه درسی شنبه 15 شهریور 99 شبکه آموزش + برنامه زمانی دروس فردا شنبه