تبلیغات بنری
به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 20 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز یکشنبه 20 مهر ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا یکشنبه 20 مهر شبکه آموزش به شرح زیر است . جدول پخش برنامه درسی 20 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز یکشنبه بیستم مهر ماه 1399     جدول برنامه درسی فردا یکشنبه 20 مهر شبکه آموزش , شبکه قران و شبکه 4 به شرح زیر است :    شبکه ‌آموزش:…
جدول پخش برنامه درسی یکشنبه 20 مهر 99 + برنامه زمانی دروس فردا یکشنبه

به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 20 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز یکشنبه 20 مهر ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا یکشنبه 20 مهر شبکه آموزش به شرح زیر است .
 

جدول پخش برنامه درسی 20 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز یکشنبه بیستم مهر ماه 1399
    


جدول برنامه درسی فردا یکشنبه 20 مهر شبکه آموزش , شبکه قران و شبکه 4 به شرح زیر است :

 

 شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت 7.45 تا 8

 

 

فنی و حرفه ای و کاردانش

 

ساعت 8 تا 8.30 تولید قطعات به روش تراشکاری - رشته ماشین ابزار - پایه 11- شاخه کاردانش و فنی حرفه ای 

    

ساعت 8.30 تا 9 مونتاژ و مونتاژ قطعات SMD -رشته الکترونیک -پایه 11- شاخه فنی و حرفه ای

 

ساعت 9 تا 9.30سرویس چرخ خودرو -پودمان یک رشته مکانیک خودرو -پایه 10 - شاخه فنی وحرفه ای 

 

 

ساعت 20.50 تا 21.15 حقوق ودستمزد - پایه 11- رشته حسابداری -شاخه فنی وحرفه ای

 

ساعت 21.15 تا 21.50 پرورش مهارت شناختی - رشته تربیت کودک - پایه12 - شاخه فنی و حرفه ای

 

 دوره ابتدایی

 

ساعت 10.30 تا 11 بازی و ریاضی پایه اول

 

ساعت 11 تا 11.30 فارسی و نگارش پایه دوم 

 

ساعت 11.30 تا 12.10 فارسی و نگارش پایه سوم

 

ساعت 12.10 تا 12.40علوم تجربی و تفکر پایه چهارم

 

ساعت 12.40 تا 13.10 مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه پنجم  

 

ساعت 13.10 تا 13.40 فارسی و نگارش پایه ششم

 

متوسطه اول

 

ساعت 14.30 تا 15 ریاضی- مرور راهبردی ها پایه هفتم

 

ساعت 15 تا 15.30 ریاضی- تعیین عدد های اول پایه هشتم  

 

ساعت 15.30 تا 16 ریاضی - تفاضل مجموعه ها پایه نهم  

    

 

دوره آموزش مجازی متوسطه 

 

ساعت 16 تا 16.30 آموزش مجازی- روش های تدریس در فضای مجازی 

 

متوسطه دوم

 

 ساعت 16.30 تا 17 زیست 1 - پایه 10 رشته علوم تجربی  

   

  ساعت 17 تا 17.30 شیمی 3 - پایه 12 علوم تجربی و ریاضی فیزیک 

     

ساعت 17.30 تا 18 شیمی 1 - پایه 10- علوم تجربی و ریاضی فیزیک  

 

 ساعت 20 تا 20.25 فیزیک 2/ فصل اول (الکتریسته ساکن ) - پایه 11-رشته علوم تجربی 

 

 ساعت 20.25 تا 20.50 فیزیک 3 /درس (نمودار مکان -زمان) - پایه 12- رشته علوم تجربی 

 

شبکه 4

 

ساعت 7.30 درس جامعه شناسی 3 پایه 12 رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

 

ساعت 8 درس دین وزندگی 2 پایه 11 رشته ادبیات وعلوم انسانی

 

ساعت 8.30 درس دین وزندگی 1 پایه 10 ادبیات وعلوم انسانی 

 

ساعت 10.15 درس فلسفه 2 پایه 12 رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

 

ساعت 10.45 درس زبان خارجی 3 پایه 12 مشترک تمام رشته ها

 

ساعت 11.15 درس فارسی 1 پایه 10 مشترک تمامی رشته ها

 

ساعت 11.45 درس روانشناسی پایه 11 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

 

ساعت 12.15 درس هندسه 1 پایه 10 رشته ریاضی فیزیک

 

ساعت 12.45 درس آمارواحتمال پایه 11 رشته ریاضی فیزیک

 

ساعت 13.15درس هندسه 1 پایه 10 رشته ریاضی فیزیک

 

شبکه قران ومعارف اسلامی

 

ساعت 15 درس اخلاق اسلامی 3 پایه 12 رشته علوم ومعارف اسلامی

 

ساعت 15.30 درس اخلاق اسلامی 2 پایه 11 رشته علوم ومعارف اسلامی

 

ساعت 16 درس اخلاق اسلامی 1 پایه 10 رشته علوم ومعارف 

 

ساعت 16.30 درس پیامهای آسمان 7متوسطه دوره اول