1 ​ 2 جدول پخش برنامه درسی یکشنبه 20 مهر 99 + برنامه زمانی دروس فردا یکشنبه

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

جدول پخش برنامه درسی یکشنبه 20 مهر 99 + برنامه زمانی دروس فردا یکشنبه

برنامه درسی شبکه آموزش 209 مهر,برنامه درسی فردا یکشنبه 20 مهر,برنامه فرصت برابر 20 مهر 99,جدول درسی دروس تلویزیونی یکشنبه 20 مهر,جدول زمانبندی دروس فردا 20 مهر 99,جدول پخش شبکه آموزش 20 مهر 99,دروس مقاطع تحصیلی 20 مهر 99,مدرسه تلویزیونی ایران 20 مهر,برنامه درسی تلویزیونی 99/07/20,

به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 20 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز یکشنبه 20 مهر ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا یکشنبه 20 مهر شبکه آموزش به شرح زیر است . جدول پخش برنامه درسی 20 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز یکشنبه بیستم مهر ماه 1399     جدول برنامه درسی فردا یکشنبه 20 مهر شبکه آموزش , شبکه قران و شبکه 4 به شرح زیر است :    شبکه ‌آموزش:…

تبلیغات بنری
به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 20 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز یکشنبه 20 مهر ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا یکشنبه 20 مهر شبکه آموزش به شرح زیر است . جدول پخش برنامه درسی 20 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز یکشنبه بیستم مهر ماه 1399     جدول برنامه درسی فردا یکشنبه 20 مهر شبکه آموزش , شبکه قران و شبکه 4 به شرح زیر است :    شبکه ‌آموزش:…
جدول پخش برنامه درسی یکشنبه 20 مهر 99 + برنامه زمانی دروس فردا یکشنبه

به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 20 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز یکشنبه 20 مهر ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا یکشنبه 20 مهر شبکه آموزش به شرح زیر است .
 

جدول پخش برنامه درسی 20 مهر 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز یکشنبه بیستم مهر ماه 1399
    


جدول برنامه درسی فردا یکشنبه 20 مهر شبکه آموزش , شبکه قران و شبکه 4 به شرح زیر است :

 

 شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت 7.45 تا 8

 

 

فنی و حرفه ای و کاردانش

 

ساعت 8 تا 8.30 تولید قطعات به روش تراشکاری - رشته ماشین ابزار - پایه 11- شاخه کاردانش و فنی حرفه ای 

    

ساعت 8.30 تا 9 مونتاژ و مونتاژ قطعات SMD -رشته الکترونیک -پایه 11- شاخه فنی و حرفه ای

 

ساعت 9 تا 9.30سرویس چرخ خودرو -پودمان یک رشته مکانیک خودرو -پایه 10 - شاخه فنی وحرفه ای 

 

 

ساعت 20.50 تا 21.15 حقوق ودستمزد - پایه 11- رشته حسابداری -شاخه فنی وحرفه ای

 

ساعت 21.15 تا 21.50 پرورش مهارت شناختی - رشته تربیت کودک - پایه12 - شاخه فنی و حرفه ای

 

 دوره ابتدایی

 

ساعت 10.30 تا 11 بازی و ریاضی پایه اول

 

ساعت 11 تا 11.30 فارسی و نگارش پایه دوم 

 

ساعت 11.30 تا 12.10 فارسی و نگارش پایه سوم

 

ساعت 12.10 تا 12.40علوم تجربی و تفکر پایه چهارم

 

ساعت 12.40 تا 13.10 مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه پنجم  

 

ساعت 13.10 تا 13.40 فارسی و نگارش پایه ششم

 

متوسطه اول

 

ساعت 14.30 تا 15 ریاضی- مرور راهبردی ها پایه هفتم

 

ساعت 15 تا 15.30 ریاضی- تعیین عدد های اول پایه هشتم  

 

ساعت 15.30 تا 16 ریاضی - تفاضل مجموعه ها پایه نهم  

    

 

دوره آموزش مجازی متوسطه 

 

ساعت 16 تا 16.30 آموزش مجازی- روش های تدریس در فضای مجازی 

 

متوسطه دوم

 

 ساعت 16.30 تا 17 زیست 1 - پایه 10 رشته علوم تجربی  

   

  ساعت 17 تا 17.30 شیمی 3 - پایه 12 علوم تجربی و ریاضی فیزیک 

     

ساعت 17.30 تا 18 شیمی 1 - پایه 10- علوم تجربی و ریاضی فیزیک  

 

 ساعت 20 تا 20.25 فیزیک 2/ فصل اول (الکتریسته ساکن ) - پایه 11-رشته علوم تجربی 

 

 ساعت 20.25 تا 20.50 فیزیک 3 /درس (نمودار مکان -زمان) - پایه 12- رشته علوم تجربی 

 

شبکه 4

 

ساعت 7.30 درس جامعه شناسی 3 پایه 12 رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

 

ساعت 8 درس دین وزندگی 2 پایه 11 رشته ادبیات وعلوم انسانی

 

ساعت 8.30 درس دین وزندگی 1 پایه 10 ادبیات وعلوم انسانی 

 

ساعت 10.15 درس فلسفه 2 پایه 12 رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

 

ساعت 10.45 درس زبان خارجی 3 پایه 12 مشترک تمام رشته ها

 

ساعت 11.15 درس فارسی 1 پایه 10 مشترک تمامی رشته ها

 

ساعت 11.45 درس روانشناسی پایه 11 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

 

ساعت 12.15 درس هندسه 1 پایه 10 رشته ریاضی فیزیک

 

ساعت 12.45 درس آمارواحتمال پایه 11 رشته ریاضی فیزیک

 

ساعت 13.15درس هندسه 1 پایه 10 رشته ریاضی فیزیک

 

شبکه قران ومعارف اسلامی

 

ساعت 15 درس اخلاق اسلامی 3 پایه 12 رشته علوم ومعارف اسلامی

 

ساعت 15.30 درس اخلاق اسلامی 2 پایه 11 رشته علوم ومعارف اسلامی

 

ساعت 16 درس اخلاق اسلامی 1 پایه 10 رشته علوم ومعارف 

 

ساعت 16.30 درس پیامهای آسمان 7متوسطه دوره اول