1 ​ 2 جدول پخش برنامه درسی یکشنبه 23 شهریور 99 + برنامه زمانی دروس فردا یکشنبه

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

جدول پخش برنامه درسی یکشنبه 23 شهریور 99 + برنامه زمانی دروس فردا یکشنبه

برنامه درسی شبکه آموزش 23 شهریور,برنامه درسی فردا یکشنبه 23 شهریور,برنامه فرصت برابر 23 شهریور 99,جدول درسی دروس تلویزیونی یکشنبه 23 شهریور,جدول زمانبندی دروس فردا 23 شهریور 99,جدول پخش شبکه آموزش 23 شهریور 99,دروس مقاطع تحصیلی 23 شهریور 99,مدرسه تلویزیونی ایران 23 شهریور,

به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 23 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز شنبه بیست و سوم هریور ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا یکشنبه 23 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است    جدول پخش برنامه درسی 23 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز یکشنبه بیست و سوم شهریور ماه 1399     جدول برنامه درسی فردا یکشنبه 23 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است :    ✅✅…

تبلیغات بنری
به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 23 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز شنبه بیست و سوم هریور ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا یکشنبه 23 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است    جدول پخش برنامه درسی 23 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز یکشنبه بیست و سوم شهریور ماه 1399     جدول برنامه درسی فردا یکشنبه 23 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است :    ✅✅…
جدول پخش برنامه درسی یکشنبه 23 شهریور 99 + برنامه زمانی دروس فردا یکشنبه

به گزارش واضح نیوز؛ جدول پخش برنامه درسی 23 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز شنبه بیست و سوم هریور ماه 1399 . جدول برنامه درسی فردا یکشنبه 23 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است

  

جدول پخش برنامه درسی 23 شهریور 99 شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال 7 برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز یکشنبه بیست و سوم شهریور ماه 1399

 

 


جدول برنامه درسی فردا یکشنبه 23 شهریور شبکه آموزش به شرح زیر است :

 

 ✅✅ جدول کلاس 

#شبکه_آموزش_سیما 

#شبکه_چهار_سیما 

#شبکه_قرآن 

 

🟠 یکشنبه ٢٣ شهریور ٩٩ 

 

 

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

 

🟧 شبکه آموزش سیما 

 

 

🟧 فنی و حرفه‌ای و کاردانش

 

 

🔸ساعت ٨ تا ۸:۳۰ دانش فنی پایه١٠- رشته صنایع چوب

🔸ساعت ٨:٣٠ تا ٩ تجهیزات شبکه و سخت‌افزار - پایه١٢- رشته شبکه و نرم‌افزار

🔸ساعت ٩ تا ٩:٣٠ دانش فنی پایه تخصصی - پایه١٢ -رشته طراحی دوخت

🔸ساعت ٢٠:۵٠ تا ٢١:١۵ شهروند الکترونیک - پایه ۱۰-رشته رایانه

🔸ساعت ٢١:١۵ تا ٢١:۵٠ دانش فنی پایه ١٠- رشته شبکه و نرم‌افزار

 

 

🟧 ابتدایی

 

 

🔹ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ بازی و ریاضی پایه اول

🔹ساعت ١١:١٠ تا ١١:٣۵ فارسی و نگارش پایه دوم

🔹ساعت ١١:٣۵ تا ١٢ فارسی و نگارش پایه سوم

🔹ساعت ١٢ تا ۱۲:۲۵ علوم تجربی و تفکر پایه چهارم

🔹ساعت ١٢:٢۵ تا ١٢:۵٠ مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه پنجم

🔹ساعت ١٣:١۵ تا ١٣:۴۵ فارسی و نگارش پایه ششم

 

🟧 متوسطه اول

 

 

♦️ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵:٠٠ ریاضی پایه هفتم (راهبردهای الگوسازی)

♦️ساعت ١۵:٠٠ تا ١۵:٣٠ ریاضی پایه هشتم (معرفی عددهای گویا)

♦️ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ زبان ریاضی پایه نهم (ادامه معرفی مجموعه)

 

 

🟧 دوره آموزش مجازی متوسطه

 

 

🔘ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه‌ای دبیران

موضوع : انجام پروژه‌های عملی با پاورپوینت

 

🟧 متوسطه دوم

 

🔺ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ شیمی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

🔺ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

🔺ساعت ١٧:٣٠ تا ١٨ شیمی١ پایه دهم رشته علوم تجربی

🔺ساعت ٢٠ تا ٢٠:٢۵ درس ریاضی١ پایه دهم رشته علوم تجربی ریاضی فیزیک

🔺ساعت ٢٠:٢۵ تا ٢٠:۵٠ فیزیک٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

 

_______

 

🟦 شبکه چهار سیما

🟦 متوسطه دوم

 

 

🔹ساعت ۷:۳۰ درس جامعه‌شناسی۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

🔹ساعت ۸ درس دین و زندگی۲ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی

🔹ساعت ۸:۳۰ درس دین و زندگی۱ پایه۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی

🔹ساعت ۱۰:۱۵ درس زبان خارجی۳ پایه۱۲ تمامی رشته‌ها

🔹ساعت ۱۰:۴۵ درس ریاضی و آمار۲ پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

🔹ساعت ۱۱:۱۵ درس هندسه۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک

🔹ساعت ۱۱:۴۵ درس فلسفه۲ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

🔹ساعت ۱۲:۱۵ درس آمار و احتمال پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک

🔹ساعت ۱۲:۴۵ درس هندسه۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک

🔹ساعت ۱۳:۱۵ درس فارسی۱ پایه۱۰ مشترک همه رشته‌ها

 

_______

 

🟨 شبکه قرآن

🟨 متوسطه دوم

 

 

🔸ساعت ۱۵ درس اخلاق اسلامی۳ پایه۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی

🔸ساعت ۱۵:۳۰ درس عربی و زبان قرآن۱ پایه۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی

🔸ساعت ۱۶ درس اخلاق اسلامی۲ پایه ۱۱رشته علوم و معارف اسلامی

🔸ساعت۱۶:۳۰درس اخلا

سلامی۱ پایه۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی

➖➖➖

 

 

 


توضیحاتاضافی را حتما بخوانید 

 

* اطلاعات درسی و تفکیک زشته های تحصیلی در شبکه آموزش و چهار سیما 

 

متوسطه دوم تجربی، فنی‌حرفه‌ای و کار و دانش و ابتدایی و متوسطه اول در شبکه آموزش

 

رشته ادبیات و علوم انسانی متوسطه دوم تمام پایه‌ها و رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم تمام پایه‌ها در شبکه چهار

  


 

* ساعت شروع برنامه های درسی در تلویزیون 

 

۷:۳۰ صبح روز شنبه ۱۵ شهریورماه با ورزش و تربیت‌بدنی روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار سیما 

 

ساعت ۸ تا ۹:۳۰ صبح فنی‌ حرفه‌ای و کار و دانش

 

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰ رشته ابتدایی پایه اول تا ششم

 

۱۴:۳۰ تا ۱۶ متوسطه اول پایه هفتم، هشتم و نهم

 

تمام پایه‌های متوسطه دوم (دهم، یازدهم و دوازدهم ‌تجربی) هم از ساعت ۱۶ تا ۱۸ برایشان برنامه داریم

 

از ساعت ۲۰ تا ۲۱:۳۰ با ۳۰ دقیقه فنی‌حرفه‌ای و کار و دانش و کلاس‌های متوسطه دوم (پایه دوازدهم رشته تجربی) مدرسه تلویزیونی را روی آنتن شبکه آموزش خواهیم داشت.

 

 


 

مدیر گروه آموزش رسمی شبکه آموزش سیما درباره حضور مدرسه تلویزیونی در شبکه چهار سیما، گفت:

 

در شبکه چهار سیما که سال گذشته هم با ما همکاری داشتند،‌

 

امسال هم رشته ادبیات متوسطه دوم (دهم، یازدهم و دوازدهم) از ساعت ۸ تا ۱۰ صبح و ساعت ۱۰ تا ۱۲ رشته ریاضی فیزیک متوسطه دوم تمام پایه‌ها، مدرسه تلویزیونی را داریم.

 

 


 

بیشتر بخوانید :

*جدول پخش برنامه درسی شنبه 15 شهریور 99 

*جدول پخش برنامه درسی یکشنبه 16 شهریورر 99

*جدول پخش برنامه درسی دوشنبه 17 شهریور 99

*جدول پخش برنامه درسی سه شنبه 18 شهریور 99

 *جدول پخش برنامه درسی چهارشنبه 19 شهریور99