تبلیغات بنری
جدول پخش برنامه درسی ۲۴ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز چهار شنبه بیست و چهارم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹جدول برنامه درسی فردا چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت شبکه آموزش به شرح زیر است.   ⬅️ برنامه درسی چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول ♦️⏰ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس ریاضی پایه ٩ ♦️⏰ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس ادبیات فارسی پایه ٨ ♦️⏰ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس علوم تجربی پایه ٧ ♦️⏰ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس ادبیات فارسی پایه ٧…
جدول پخش برنامه درسی ۲۴ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش + برنامه زمانی دروس فردا

جدول پخش برنامه درسی ۲۴ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز چهار شنبه بیست و چهارم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
جدول برنامه درسی فردا چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت شبکه آموزش به شرح زیر است.

 

⬅️ برنامه درسی چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

♦️⏰ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس ریاضی پایه ٩

♦️⏰ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس ادبیات فارسی پایه ٨

♦️⏰ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس علوم تجربی پایه ٧

♦️⏰ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس ادبیات فارسی پایه ٧

………………………………….

 

⬅️ برنامه درسی چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره ابتدایی:

🎲ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس بازی و ریاضی پایه اول

🎲ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه دوم

🎲ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس فارسی و نگارش پایه سوم

🎲ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه چهارم

🎲ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس علوم تجربی و تفکر پایه پنجم

🎲ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس بازی و ریاضی پایه ششم

 

⬅️ جدول برنامه درسی چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره متوسطه دوم:

🕖ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس ریاضی٣ پایه ١٢ رشته علوم تجربی

🕖 ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس ریاضی١ پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

🕖ساعت ١۵:٣٠ تا١۶درس فیزیک ٢ پایه١١ رشته ریاضی فیزیک

🕖 ساعت ١۶ تا١۶:٣٠ درس ریاضی٢ پایه ١١ رشته علوم تجربی

🕖ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس دین و زندگی ٢ پایه ١١ رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

🕖 ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس هندسه٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک

 

برنامه های درسی و ساعات پخش تدریس دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش هر روز از صبح تا اواخر شب به روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار می رود.

 

برنامه درسی شبکه آموزش ۲۴ اردیبهشت در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان، معلمان و والدین آنها می رسد.

 

جدول پخش برنامه ی درسی شبکه ۷ سیما همه روزه قبل از پایان آن روز در سایت مسلمان منتشر می
 جدول دروس شبکه هفت ابتدایی چهار شنبه ۲۴ اردیبهشت, جدول دروس شبکه هفت متوسطه دوره اول چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت , جدول دروس شبکه هفت متوسطه دوره دوم سه شنبه ۲۴ اردیبهشت , جدول دروس شبکه هفت فنی حرفه ای چهار شنبه ۲۴ اردیبهشت , جدول دروس شبکه هفت کار و دانش سه شنبه بیست و چهارم اردیبهشت, جدول دروس شبکه آموزش ابتدایی , جدول دروس شبکه آموزش متوسطه دوره اول , جدول دروس شبکه آموزش متوسطه دوره دوم , جدول دروس شبکه آموزش فنی حرفه ای , جدول دروس شبکه آموزش کار و دانش , جدول پخش شبکه سیما چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت،شبکه اموزش،شبکه ی چهارسیما،شبکه هفت سیمای جمهوری اسلامی،اموزش تلویزیونی مدارس،مدارس مجازی آموزش پرورش،سال تحصیلی ۹۸ -۹۹ وجود ویروس کرونا کووید ۱۹