1 ​ 2 جدول پخش برنامه درسی ۲۵ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش + برنامه زمانی دروس فردا

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

جدول پخش برنامه درسی ۲۵ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش + برنامه زمانی دروس فردا

برنامه فرصت برابر 25 اردیبهشت 99,برنامه ی درسی شبکه 4 فردا 25 اردیبهشت,جدول درسی دروس تلویزیونی پنجشنبه 25 اردیبهشت 99,جدول زمانبندی دروس فردا 25 اردیبهشت 99,جدول پخش شبکه آموزش 25 اردیبهشت 99,دروس مقاطع تحصیلی پنج شنبه 25 اردیبهشت 99,مدرسه تلویزیونی ایران 23 اردیبهشت 99,

جدول پخش برنامه درسی ۲۵ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز پنجشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹  جدول برنامه درسی فردا پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت شبکه آموزش به شرح زیر است.   ⬅️ برنامه درسی سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول  ♦️⏰ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس علوم تجربی پایه ٩ ♦️⏰ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس علوم تجربی پایه ٨ ♦️⏰ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس تفکر و سبک زندگی پایه ٧ ♦️⏰ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس زبان…

تبلیغات بنری
جدول پخش برنامه درسی ۲۵ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز پنجشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹  جدول برنامه درسی فردا پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت شبکه آموزش به شرح زیر است.   ⬅️ برنامه درسی سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول  ♦️⏰ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس علوم تجربی پایه ٩ ♦️⏰ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس علوم تجربی پایه ٨ ♦️⏰ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس تفکر و سبک زندگی پایه ٧ ♦️⏰ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس زبان…
جدول پخش برنامه درسی ۲۵ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش + برنامه زمانی دروس فردا

جدول پخش برنامه درسی ۲۵ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز پنجشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
 

جدول برنامه درسی فردا پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت شبکه آموزش به شرح زیر است.

 

⬅️ برنامه درسی سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

 ♦️⏰ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس علوم تجربی پایه ٩

♦️⏰ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس علوم تجربی پایه ٨

♦️⏰ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس

تفکر و سبک زندگی پایه ٧

♦️⏰ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس زبان انگلیسی پایه ٩

⬅️ برنامه درسی سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره ابتدایی:

🎲ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس فارسی و نگارش پایه اول

🎲ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس علوم تجربی و تفکر پایه دوم

🎲ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس بازی و ریاضی پایه سوم

🎲ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه چهارم

🎲ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم

🎲ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس پیام ها و هدیه های آسمانی پایه ششم

⬅️ جدول برنامه درسی سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره متوسطه دوم:

 🕖ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس شیمی١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

🕖 ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس آمادگی دفاعی پایه١٠تمام رشته ها

🕖ساعت ١۵:٣٠ تا١۶درس زبان انگلیسی ١ پایه١٠ تمام رشته ها

🕖 ساعت ١۶ تا١۶:٣٠ درس فارسی٢ پایه ١١ تمام رشته ها

🕖ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس زبان انگلیسی ٣ پایه١٢ تمام رشته ها

🕖 ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس فیزیک١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک

⬅️ جدول پخش برنامه درسی ۲۳ اردیبهشت ۹۹ شبکه چهار:

 

 ساعت ٧ تا ٧:٢۵ درس نصب و راه اندازی شبکه افزارها-پایه ١٢ -تجارت الکترونیک و امنیت شبکه -شاخه فنی و حرفه ای

 

ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۵۵درس نقاشی چهره -پایه١١-پست امپرسیونیسم و اکسپرسیونیسم -شاخه کاردانش

 

ساعت٧:۵۵ تا ٨:١٠ رشته گرافیک رایانه ای، درس گرافیک سیاه و سفید -پایه١٠ -مبحث فضا -شاخه کاردانش

 

ساعت٨:١٠ تا ٨:۴٠درس عملیات تکمیلی اصلاحات ورزش ها -پایه١٢- رشته تربیت بدنی، شاخه فنی و حرفه ای.

 

ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵درس عربی٢ -پایه١١- مشترک شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش

 

ساعت٩:٠۵ تا ٩:٣٠ درس دانش فنی پایه ، مبحث سبک شناسی -پایه ١٠ – رشته طراحی و دوخت – شاخه فنی و حرفه ای

 

ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس منطق -پایه ١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی

 

ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس عربی،زبان قرآن ٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی

 

ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس علوم و فنون ادبی ١ پایه١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

 

برنامه های درسی و ساعات پخش تدریس دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش هر روز از صبح تا اواخر شب به روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار می رود.

 

برنامه درسی شبکه آموزش ۲۴ اردیبهشت در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان، معلمان و والدین آنها می رسد.

 

برنامه های درسی و ساعات پخش تدریس دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش هر روز از صبح تا اواخر شب به روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار می رود.

 

برنامه درسی شبکه آموزش ۲۳ اردیبهشت در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان، معلمان و والدین آنها می رسد.

 

جدول پخش برنامه ی درسی شبکه ۷ سیما همه روزه قبل از پایان آن روز در سایت خبری واضح نیوز منتشر می شود.
 

 

جدول دروس شبکه هفت ابتدایی سه شنبه ۲۳ اردیبهشت, جدول دروس شبکه هفت متوسطه دوره اول دوشنبه ۲۳ اردیبهشت , جدول دروس شبکه هفت متوسطه دوره دوم سه شنبه ۲۳ اردیبهشت , جدول دروس شبکه هفت فنی حرفه ای سه شنبه ۲۳ اردیبهشت , جدول دروس شبکه هفت کار و دانش سه شنبه بیست و سوم اردیبهشت, جدول دروس شبکه آموزش ابتدایی , جدول دروس شبکه آموزش متوسطه دوره اول , جدول دروس شبکه آموزش متوسطه دوره دوم , جدول دروس شبکه آموزش فنی حرفه ای , جدول دروس شبکه آموزش کار و دانش , جدول پخش شبکه سیما سه شنبه ۲۳ اردیبهشت،شبکه اموزش،شبکه ی چهارسیما،شبکه هفت سیمای جمهوری اسلامی،اموزش تلویزیونی مدارس،مدارس مجازی آموزش پرورش،سال تحصیلی ۹۸ -۹۹ وجود ویروس کرونا کووید ۱۹