تبلیغات بنری
جدول پخش برنامه درسی ۲۹ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹  . جدول برنامه درسی فردا دوشنبه ۲۹ اردیبهشت شبکه آموزش به شرح زیر است.   جدول پخش برنامه درسی ۲۹ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹جدول برنامه درسی فردا دوشنبه ۲۹ اردیبهشت شبکه آموزش به شرح زیر است.   ⬅️ برنامه درسی دوشنبه ۲۹…
جدول پخش برنامه درسی 29 اردیبهشت 99 شبکه آموزش + برنامه زمانی دروس فردا دوشنبه

جدول پخش برنامه درسی ۲۹ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹  . جدول برنامه درسی فردا دوشنبه ۲۹ اردیبهشت شبکه آموزش به شرح زیر است.

 

جدول پخش برنامه درسی ۲۹ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش سیما و جدول پخش کانال ۷ برنامه مدرسه تلویزیونی ایران یا همان فرصت برابر روز یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

جدول برنامه درسی فردا دوشنبه ۲۹ اردیبهشت شبکه آموزش به شرح زیر است.

 

⬅️ برنامه درسی دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول♦️⏰ از ساعت ٧:۴۵ تا ٨:٠٠ درس تربیت بدنی دوره متوسطه

♦️⏰ از ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس ریاضی پایه ٩

♦️⏰ از ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس ریاضی پایه٨

♦️⏰ از ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس عربی پایه ٨

♦️⏰ از ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس علوم تجربی پایه ٩

 

⬅️ برنامه درسی دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره ابتدایی:🎲 از ساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱ درس علوم تجربی و تفکر پایه اول

🎲 از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس پیام ها و هدیه های آسمانی پایه دوم

🎲 از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس بازی و ریاضی پایه سوم

🎲 از ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس فارسی و‌نگارش پایه چهارم

🎲 از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم

🎲 از ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس بازی و ریاضی پایه ششم


⬅️ جدول برنامه درسی دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره متوسطه دوم:🕖 از ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس زبان انگلیسی١ پایه ١٠ تمام رشته ها

🕖 از ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس زیست شناسی ٢ پایه١١ رشته علوم تجربی

🕖 از ساعت ١۵:٣٠ تا١۶درس حسابان١ پایه١١رشته ریاضی فیزیک

🕖 از ساعت ١۶ تا١۶:٣٠ درس فارسی٢ پایه ١١ تمام رشته ها

🕖 از ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس فیزیک٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

🕖 از ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس فارسی١ پایه ١٠ تمام رشته ها


⬅️ جدول برنامه درسی دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۹۹ شبکه چهار:رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

♦️⏰ از ساعت٧ تا ٧:٢۵ استاندارد نقاشی چهره -پایه١١-نقاشی با پاستل -رشته چهره سازی – شاخه کاردانش .

♦️⏰ از ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۴۵ درس کاشت گیاهان زراعی -پایه١١-دیم کاری-رشته امور زراعی – شاخه فنی و حرفه ای

♦️⏰ از ساعت ٧:۴۵ تا ٨:١٠ استاندارد افترافکت -پایه١٢- رشته تصویرسازی و جلوه های ویژه رایانه ای – شاخه کاردانش

♦️⏰ از ساعت ٨:١٠ تا ٨:۴٠ برنامه نویس تراش CNC -پایه١٢-رشته ماشین ابزار – شاخه فنی حرفه ای .

♦️⏰ از ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵ استاندارد حسابداری تکمیلی -پایه١١- رشته حسابداری مالی – شاخه کاردانش .

♦️⏰ از ساعت٩:٠۵ تا ٩:٣٠ ترسیم فنی -پایه١٠- رشته معماری نقشه کشی -شاخه فنی و حرفه ای .

♦️⏰ از ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس ریاضی و آمار٢ -پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

♦️⏰ از ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس جغرافیا٣ پایه١٢- رشته ادبیات و علوم انسانی

♦️⏰ از ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس ریاضی و آمار٣ پایه١٢ -رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

 

برنامه های درسی و ساعات پخش تدریس دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش هر روز از صبح تا اواخر شب به روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار می رود.

برنامه درسی شبکه آموزش ۲۹ اردیبهشت در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان، معلمان و والدین آنها می رسد.