تبلیغات بنری
 جدول پخش هفتگی سریال‌های شبکه_تماشا HD از تاریخ 14 اردیبهشت تا 19 اردیبهشت 99    🔹 ‌ خانه ای در تاریکی | ساعت ۱۷:۰۰ 🔄 بازپخش : - 🔹 افسانه جومونگ | ساعت ۱۹:۰۰ 🔄 بازپخش : ۱ ، ۷ ، ۱۳ 🔹 دنگ و فنگ روزگار | ‌ساعت ۲۰:۰۰ 🔄 بازپخش : ۲ ، ۸ ، ۱۴ 🔹 وارش | ساعت ۲۱:۰۰ 🔄 بازپخش : ۳ ، ۹ ، ۱۵ 🔹 ‌‌ مرز جنون | ساعت ۲۲:۰۰ 🔄 بازپخش : ۴ ، ۱۰ ، ۱۶ 🔹 فرار از زندان | ‌ساعت ۲۳:۰۰ 🔄 بازپخش : ۵ ، ۱۱ 🔹 زیر خاکی | ساعت ۲۴:۰۰ 🔄 بازپخش : ۶ ، ۱۲ ، ۱۸  
جدول پخش هفتگی سریال های شبکه تماشا HD

 جدول پخش هفتگی سریال‌های شبکه_تماشا HD از تاریخ 14 اردیبهشت تا 19 اردیبهشت 99 

 

🔹 ‌ خانه ای در تاریکی | ساعت ۱۷:۰۰

🔄 بازپخش : -

🔹 افسانه جومونگ | ساعت ۱۹:۰۰

🔄 بازپخش : ۱ ، ۷ ، ۱۳

🔹 دنگ و فنگ روزگار | ‌ساعت ۲۰:۰۰

🔄 بازپخش : ۲ ، ۸ ، ۱۴

🔹 وارش | ساعت ۲۱:۰۰

🔄 بازپخش : ۳ ، ۹ ، ۱۵

🔹 ‌‌ مرز جنون | ساعت ۲۲:۰۰

🔄 بازپخش : ۴ ، ۱۰ ، ۱۶

🔹 فرار از زندان | ‌ساعت ۲۳:۰۰

🔄 بازپخش : ۵ ، ۱۱

🔹 زیر خاکی | ساعت ۲۴:۰۰

🔄 بازپخش : ۶ ، ۱۲ ، ۱۸