1 ​ 2 جدول کد تخلفات رانندگی و مبلغ جریمه سال ۹۹ | کدهای تخلفات رانندگی چه جریمه ای دارند؟

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

جدول کد تخلفات رانندگی و مبلغ جریمه سال ۹۹ | کدهای تخلفات رانندگی چه جریمه ای دارند؟

کد تخلفات رانندگی سال 99,کد تخلفات رانندگی سال 99 pdf,نرخ جریمه های رانندگی 99,نرخ جریمه های رانندگی ۹۹,لیست کد های تخلف رانندگی,مبلغ جریمه به ریال است یا تومان,

کدهای تخلفات رانندگی چه جریمه ای دارند؟ جدول کد تخلفات رانندگی و مبلغ جریمه همچنین اطلاعاتی در خصوص کدهای تخلف در سال جدید را در این مطلب بخوانید. جدول کد تخلفات و نرخ جریمه‌‌های رانندگی از نرخ جریمه عبور از چراغ قرمز گرفته تا نرخ جریمه سرعت غیر مجاز ارائه شده است. با استفاده از این جدول می‌توانید تمامی نرخ‌های جریمه رانندگی در سال ۹۹ را به طور کامل دریافت نمایید. در جدول زیر کد خلافی خودرو و میزان جریمه تخلفات رانندگی سال ۹۹ آمده است.            …

تبلیغات بنری
کدهای تخلفات رانندگی چه جریمه ای دارند؟ جدول کد تخلفات رانندگی و مبلغ جریمه همچنین اطلاعاتی در خصوص کدهای تخلف در سال جدید را در این مطلب بخوانید. جدول کد تخلفات و نرخ جریمه‌‌های رانندگی از نرخ جریمه عبور از چراغ قرمز گرفته تا نرخ جریمه سرعت غیر مجاز ارائه شده است. با استفاده از این جدول می‌توانید تمامی نرخ‌های جریمه رانندگی در سال ۹۹ را به طور کامل دریافت نمایید. در جدول زیر کد خلافی خودرو و میزان جریمه تخلفات رانندگی سال ۹۹ آمده است.            …
جدول کد تخلفات رانندگی و مبلغ جریمه سال ۹۹ | کدهای تخلفات رانندگی چه جریمه ای دارند؟

کدهای تخلفات رانندگی چه جریمه ای دارند؟ جدول کد تخلفات رانندگی و مبلغ جریمه همچنین اطلاعاتی در خصوص کدهای تخلف در سال جدید را در این مطلب بخوانید. جدول کد تخلفات و نرخ جریمه‌‌های رانندگی از نرخ جریمه عبور از چراغ قرمز گرفته تا نرخ جریمه سرعت غیر مجاز ارائه شده است. با استفاده از این جدول می‌توانید تمامی نرخ‌های جریمه رانندگی در سال ۹۹ را به طور کامل دریافت نمایید. در جدول زیر کد خلافی خودرو و میزان جریمه تخلفات رانندگی سال ۹۹ آمده است.

 

 جدول کد تخلفات رانندگی و مبلغ جریمه سال ۹۹ | کدهای تخلفات رانندگی چه جریمه ای دارند؟

جدول کد تخلفات رانندگی و مبلغ جریمه سال ۹۹ | کدهای تخلفات رانندگی چه جریمه ای دارند؟

 

جدول کد تخلفات رانندگی و مبلغ جریمه سال ۹۹ | کدهای تخلفات رانندگی چه جریمه ای دارند؟

 

جدول کد تخلفات رانندگی و مبلغ جریمه سال ۹۹ | کدهای تخلفات رانندگی چه جریمه ای دارند؟

 

جدول کد تخلفات رانندگی و مبلغ جریمه سال ۹۹ | کدهای تخلفات رانندگی چه جریمه ای دارند؟

 

جدول کد تخلفات رانندگی و مبلغ جریمه سال ۹۹ | کدهای تخلفات رانندگی چه جریمه ای دارند؟

 

جدول کد تخلفات رانندگی و مبلغ جریمه سال ۹۹ | کدهای تخلفات رانندگی چه جریمه ای دارند؟

جدول کد تخلفات رانندگی و مبلغ جریمه سال ۹۹ | کدهای تخلفات رانندگی چه جریمه ای دارند؟

 

 

نمره منفی گواهینامه جریمه ای برای رانندگان متخلف می باشد که به صورت یک امتیاز منفی برای راننده در نظر گرفته می شود و در سیستم راهنمایی رانندگی ثبت می شود. نمره منفی جریمه ای است که جدا از پرداخت هزینه جریمه و توقیف وسیله نقلیه می باشد و برای خود راننده است و در صورت تکرار نمره منفی از حد مجاز، گواهینامه فرد متخلف به مدت شش ماه توقیف می شود. طبق فرموده پلیس محترم راهنمایی و رانندگی، اگر میزان دریافت نمره منفی رانندگی برای هر فردی به ۳۰ برسد، گواهینامه راننده به مدت ۳ ماه توقیف می شود و امکان رانندگی از آن راننده سلب می شود و اجازه رانندگی را نخواهند داشت.بعد از گذشت این سه ماه، راننده باید با پرداخت چهل هزار تومان، نسبت به دریافت گواهینامه خود اقدام نماید. اما اگر راننده ای پس از گذشت این سه ماه نسبت به دریافت گواهینامه رانندگی خود اقدام نمود و دوباره ۲۵ امتیاز منفی رانندگی دریافت کرد، گواهینامه راننده مجدد به مدت ۶ ماه توقیف شده و وی پس از این مدت با پرداخت مبلغ شصت هزار تومان مجاز به دریافت گواهینامه می باشد. اما در مرحله آخر و پس از این جریمه ها، راننده ای دوباره ۲۰ نمره منفی دریافت نماید، گواهینامه وی یک سال توقیف شده و در این مرحله باید دوباره در آزمون رانندگی شرکت نماید.


در جدول پایین می توانید نمرات منفی گواهینامه براساس تخلفات رانندگی را مشاهده نمایید:

 جدول کد تخلفات رانندگی و مبلغ جریمه سال ۹۹ | کدهای تخلفات رانندگی چه جریمه ای دارند؟