1 ​ 2 جدیدترین آمار ابتلا به کرونا در جهان - پنجشنبه 25 شهریور 1400

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

جدیدترین آمار ابتلا به کرونا در جهان - پنجشنبه 25 شهریور 1400

آمار کرونا 25 شهریور 1400,

جدیدترین آمار ابتلا به کرونا در جهان - پنجشنبه 25 شهریور 1400 تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به ۲۲۷ میلیون و ۲۶۸ هزار و ۲۹۰ نفر رسید.  از این میان ۲۰۳ میلیون و ۹۷۰ هزار و ۳۲۳ نفر بهبود یافته اند. 

تبلیغات بنری
جدیدترین آمار ابتلا به کرونا در جهان - پنجشنبه 25 شهریور 1400 تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به ۲۲۷ میلیون و ۲۶۸ هزار و ۲۹۰ نفر رسید.  از این میان ۲۰۳ میلیون و ۹۷۰ هزار و ۳۲۳ نفر بهبود یافته اند. 
جدیدترین آمار ابتلا به کرونا در جهان - پنجشنبه 25 شهریور 1400

جدیدترین آمار ابتلا به کرونا در جهان - پنجشنبه 25 شهریور 1400

تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به ۲۲۷ میلیون و ۲۶۸ هزار و ۲۹۰ نفر رسید. 

از این میان ۲۰۳ میلیون و ۹۷۰ هزار و ۳۲۳ نفر بهبود یافته اند.