1 ​ 2 جدیدترین قیمت گوشت قرمز در قصابی ها + قیمت جدید گوشت تیر 1400

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

جدیدترین قیمت گوشت قرمز در قصابی ها + قیمت جدید گوشت تیر 1400

قیت گوشت,قیمت گوشت قرمز تیر و مرداد 1400,

قیمت انواع گوشت قرمز در میادین میوه و تره بار تهران در هفته سوم تیر ماه 1400 را مشاهده کنید.  قیمت گوشت قرمز در میادین میوه و تره بار اعلام شد. در حال حاضر قیمت گوشت قرمز عرضه شده در میادین میوه و تره بار است که با قیمت پایین تر عرضه می شود. قیمت گوشت قرمز به نرخ مصوب در میادین عرضه می شود همراه با دیگر محصولات پروتئینی در قطعه‌ بندی و بسته‌ بندی دلخواه مشتریان و با رعایت اصول و موازین بهداشتی، توزیع می‌ شوند. قیمت گوشت قرمز سردست منجمد گوساله 100 هزار تومان و سردست تازه گوساله…

تبلیغات بنری
قیمت انواع گوشت قرمز در میادین میوه و تره بار تهران در هفته سوم تیر ماه 1400 را مشاهده کنید.  قیمت گوشت قرمز در میادین میوه و تره بار اعلام شد. در حال حاضر قیمت گوشت قرمز عرضه شده در میادین میوه و تره بار است که با قیمت پایین تر عرضه می شود. قیمت گوشت قرمز به نرخ مصوب در میادین عرضه می شود همراه با دیگر محصولات پروتئینی در قطعه‌ بندی و بسته‌ بندی دلخواه مشتریان و با رعایت اصول و موازین بهداشتی، توزیع می‌ شوند. قیمت گوشت قرمز سردست منجمد گوساله 100 هزار تومان و سردست تازه گوساله…
جدیدترین قیمت گوشت قرمز در قصابی ها + قیمت جدید گوشت تیر 1400

قیمت انواع گوشت قرمز در میادین میوه و تره بار تهران در هفته سوم تیر ماه 1400 را مشاهده کنید. 

قیمت گوشت قرمز در میادین میوه و تره بار اعلام شد. در حال حاضر قیمت گوشت قرمز عرضه شده در میادین میوه و تره بار است که با قیمت پایین تر عرضه می شود. قیمت گوشت قرمز به نرخ مصوب در میادین عرضه می شود همراه با دیگر محصولات پروتئینی در قطعه‌ بندی و بسته‌ بندی دلخواه مشتریان و با رعایت اصول و موازین بهداشتی، توزیع می‌ شوند. قیمت گوشت قرمز سردست منجمد گوساله 100 هزار تومان و سردست تازه گوساله 136600 تومان است. قیمت گوشت قرمز تازه یک عدد به وزن دو کیلوگرم نزدیک به 50 هزار تومان محاسبه شده است.

بر اساس جدیدترین نرخنامه گوشت قرمز داخلی در میادین میوه و تره بار تهران، هر کیلوگرم گوشت تازه و منجمد گوسفندی 20 تا 33 هزار تومان و گوشت تازه و منجمد گوساله حدود 36 هزار تومان اختلاف قیمت دارند.

اجزای مختلف گوشت تازه گوسفندی در میادین میوه و تره بار به طور متوسط 16 تا 22 درصد و گوشت تازه گوساله نیز به طور متوسط 10 تا 14 درصد از میانگین قیمت‌های سطح شهر ارزان‌تر هستتد.

جدول جدیدترین قیمت هر کیلوگرم گوشت تازه و منجمد داخلی در میادین میوه و تره بار تهران به شرح زیر اعلام شده است.

1- راسته منجمد گوسفندی 100 هزار تومان و راسته تازه گوسفندی 119/700 تومان

2- ران منجمد گوسفندی 103 هزار تومان و ران تازه گوسفندی 134 هزار تومان

3- سردست منجمد گوسفندی 91 هزار تومان و سردست تازه گوسفندی 114200 تومان

4- قلوه‌گاه منجمد گوسفندی 74 هزار تومان و قلوه‌گاه تازه گوسفندی 78200 تومان

5- کف‌دست منجمد گوسفندی 99 هزار تومان و کف‌دست تازه گوسفندی 132 هزار تومان

6- گردن منجمد گوسفندی 91 هزار تومان و گردن تازه گوسفندی 109800 تومان

7- ران منجمد گوساله 103 هزار تومان و ران تازه گوساله 138900 تومان

8- سردست منجمد گوساله 100 هزار تومان و سردست تازه گوساله 136600 تومان

9- قلوه‌گاه منجمد گوساله 85200 تومان و قلوه‌گاه تازه گوساله 94800 تومان

10- گردن منجمد گوساله 95600 تومان و گردن تازه گوساله 129400 تومان