1 ​ 2 جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در 14 ماه گذشته

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در 14 ماه گذشته

افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی 1400,

رئیس سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده است که یکی از درخواست‌های اصلی جامعه از سازمان تامین اجتماعی افزایش مستمری بازنشستگان است. افزایش دو برابری مبلغ ماهانه مستمری بگیران  البته این مستمری نسبت به ۱۴ ماه گذشته به صورت میانگین دو برابر شده است. افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی همواره جزو مطالبات اصلی این قشر بوده است. البته در یک سال گذشته اعمال قانون همسان سازی در حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی موجب افزایش محسوس حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی شده است؛ به نحوی رئیس سازمان تامین اجتماعی…

تبلیغات بنری
رئیس سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده است که یکی از درخواست‌های اصلی جامعه از سازمان تامین اجتماعی افزایش مستمری بازنشستگان است. افزایش دو برابری مبلغ ماهانه مستمری بگیران  البته این مستمری نسبت به ۱۴ ماه گذشته به صورت میانگین دو برابر شده است. افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی همواره جزو مطالبات اصلی این قشر بوده است. البته در یک سال گذشته اعمال قانون همسان سازی در حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی موجب افزایش محسوس حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی شده است؛ به نحوی رئیس سازمان تامین اجتماعی…
جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در 14 ماه گذشته

رئیس سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده است که یکی از درخواست‌های اصلی جامعه از سازمان تامین اجتماعی افزایش مستمری بازنشستگان است.

افزایش دو برابری مبلغ ماهانه مستمری بگیران 

البته این مستمری نسبت به ۱۴ ماه گذشته به صورت میانگین دو برابر شده است.

افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی همواره جزو مطالبات اصلی این قشر بوده است.

البته در یک سال گذشته اعمال قانون همسان سازی در حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی موجب افزایش محسوس حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی شده است؛ به نحوی رئیس سازمان تامین اجتماعی تاکید کرده است که حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نسبت به 14 ماه گذشته دو برابر شده است.

اکنون هم حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با 30 سال سابقه کار به 4 میلیون و 200 هزار تومان رسیده است.

منبع خبر : رکنا