1 ​ 2 جزئیات اهدای اعضای بدن جهان زیر خندان جوان یاسوجی از ایل تامرادی

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

جزئیات اهدای اعضای بدن جهان زیر خندان جوان یاسوجی از ایل تامرادی

اهدای عضو,جهان زیر خندان,

اهدای اعضای بدن جهان زیر خندان در کهگیلویه و بویراحمد شهر یاسوج بعد از تصادف و مرگ  مرحوم «جهان زیر خندان» در تاریخ‌ پنجم شهریور ماه سال جاری به دلیل سانحه رانندگی در بیمارستان شهید بهشتی بستری شد، ولی متاسفانه تلاش کادر پزشکی افاقه نکرد و این بیمار دچار مرگ‌مغزی شد و با رضایت خانواده نوع دوستش، به ‌اتاق عمل رفت تا برداشت اعضاء انجام پذیرد. سید سینا سعیدی، مسئول تیم فراهم آوری پیوند دانشگاه علوم پزشکی یاسوج نیز ضمن تشکر از خانواده محترم و ایثار گرِ خندان گفت: با حضور…

تبلیغات بنری
اهدای اعضای بدن جهان زیر خندان در کهگیلویه و بویراحمد شهر یاسوج بعد از تصادف و مرگ  مرحوم «جهان زیر خندان» در تاریخ‌ پنجم شهریور ماه سال جاری به دلیل سانحه رانندگی در بیمارستان شهید بهشتی بستری شد، ولی متاسفانه تلاش کادر پزشکی افاقه نکرد و این بیمار دچار مرگ‌مغزی شد و با رضایت خانواده نوع دوستش، به ‌اتاق عمل رفت تا برداشت اعضاء انجام پذیرد. سید سینا سعیدی، مسئول تیم فراهم آوری پیوند دانشگاه علوم پزشکی یاسوج نیز ضمن تشکر از خانواده محترم و ایثار گرِ خندان گفت: با حضور…
جزئیات اهدای اعضای بدن جهان زیر خندان جوان یاسوجی از ایل تامرادی

اهدای اعضای بدن جهان زیر خندان در کهگیلویه و بویراحمد شهر یاسوج بعد از تصادف و مرگ 

مرحوم «جهان زیر خندان» در تاریخ‌ پنجم شهریور ماه سال جاری به دلیل سانحه رانندگی در بیمارستان شهید بهشتی بستری شد، ولی متاسفانه تلاش کادر پزشکی افاقه نکرد و این بیمار دچار مرگ‌مغزی شد و با رضایت خانواده نوع دوستش، به ‌اتاق عمل رفت تا برداشت اعضاء انجام پذیرد.

سید سینا سعیدی، مسئول تیم فراهم آوری پیوند دانشگاه علوم پزشکی یاسوج نیز ضمن تشکر از خانواده محترم و ایثار گرِ خندان گفت: با حضور تیم اهدای عضو   بیمارستان فوق تخصصی ابو علی سینا شیراز و همکاری تیم پیوند دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، در ساعت چهار صبح روز دوشنبه ۸ شهریور ماه ۱۴۰۰، برداشت کبد این مرحوم انجام شد تا در مرکز فوق تخصصی پیوند ابوعلی سینا شیراز به بیماری نیازمند پیوند زده شود و به او جان تازه ای بخشد.