1 ​ 2 جزئیات دستگیری احمدی نژاد دستگیر توسط سپاه صحت دارد؟

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

جزئیات دستگیری احمدی نژاد دستگیر توسط سپاه صحت دارد؟

بازداشت محمود احمدی نژاد,

خبر دستگیری و بازداشت محمد احمدی نژاد توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی  طبق اعلام خبرگزاری های غیررسمی، محمود احمدی نژاد امروز در مشهد توسط سپاه پاسداران دستگیر شد. هنوز از صحت و سقم این ماجرا خبری در دسترس نیست و به محض اطلاع با شما درمیان خواهیم گذاشت.

تبلیغات بنری
خبر دستگیری و بازداشت محمد احمدی نژاد توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی  طبق اعلام خبرگزاری های غیررسمی، محمود احمدی نژاد امروز در مشهد توسط سپاه پاسداران دستگیر شد. هنوز از صحت و سقم این ماجرا خبری در دسترس نیست و به محض اطلاع با شما درمیان خواهیم گذاشت.
جزئیات دستگیری احمدی نژاد دستگیر توسط سپاه صحت دارد؟

خبر دستگیری و بازداشت محمد احمدی نژاد توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 

طبق اعلام خبرگزاری های غیررسمی، محمود احمدی نژاد امروز در مشهد توسط سپاه پاسداران دستگیر شد. هنوز از صحت و سقم این ماجرا خبری در دسترس نیست و به محض اطلاع با شما درمیان خواهیم گذاشت.