1 ​ 2 جزئیات زلزله 4.5 ریشتری فاریاب در جنوب کرمان یکشنبه 4 مهر

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

جزئیات زلزله 4.5 ریشتری فاریاب در جنوب کرمان یکشنبه 4 مهر

زلزله کرمان و فاریاب 4 مهر 1400,

زلزله 4.5 ریشتری جنوب کرمان را لرزاند. اخبار زلزله 5.4 ریشتری استان کرمان در منطقه فاریاب امروز یکشنبه 4 مهر 1400 ساعت 3:44 دقیقه بامداد امروز زمین لرزه ای به قدرت 4.5 ریشتر فاریاب در جنوب کرمان را لرزاند.ساعت 4:12 دقیقه نیز پس لرزه ای 2.7 ریشتری در این منطقه رخ داد.

تبلیغات بنری
زلزله 4.5 ریشتری جنوب کرمان را لرزاند. اخبار زلزله 5.4 ریشتری استان کرمان در منطقه فاریاب امروز یکشنبه 4 مهر 1400 ساعت 3:44 دقیقه بامداد امروز زمین لرزه ای به قدرت 4.5 ریشتر فاریاب در جنوب کرمان را لرزاند.ساعت 4:12 دقیقه نیز پس لرزه ای 2.7 ریشتری در این منطقه رخ داد.
جزئیات زلزله 4.5 ریشتری فاریاب در جنوب کرمان یکشنبه 4 مهر

زلزله 4.5 ریشتری جنوب کرمان را لرزاند. اخبار زلزله 5.4 ریشتری استان کرمان در منطقه فاریاب امروز یکشنبه 4 مهر 1400

ساعت 3:44 دقیقه بامداد امروز زمین لرزه ای به قدرت 4.5 ریشتر فاریاب در جنوب کرمان را لرزاند.ساعت 4:12 دقیقه نیز پس لرزه ای 2.7 ریشتری در این منطقه رخ داد.