1 ​ 2 جزئیات و خبر دستگیری بابک محمدی مدیرکل گمرک گناوه به علت تخلفات مالی چیست؟ + عکس

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

جزئیات و خبر دستگیری بابک محمدی مدیرکل گمرک گناوه به علت تخلفات مالی چیست؟ + عکس

دستگیری بابک محمدی,دستگیری رئیس کل گمرک گناوه,

دادستان بوشهر خبر از دستگیری بابک محمدی مدیر کل گمرک گناوه به علت تخلفات مالی داد. علی حسن پور دادستان عمومی و انقلاب بوشهر بیان کرد: ۲۳شهریور مدیرکل گمرک گناوه حسب دستور قضائی به اتهام تخلفات مالی از سوی سربازان گمنام امام زمان (عج) دستگیر شد. او پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره کل اطلاعات استان بوشهر قرار گرفت. ۲۲ شهریور نیز دادستان بوشهر از دستگیری یکی از اعضای شورای سابق گناوه و فرد دیگری خارج از مجموعه شورا و شهرداری در ادامه رسیدگی به پرونده…

تبلیغات بنری
دادستان بوشهر خبر از دستگیری بابک محمدی مدیر کل گمرک گناوه به علت تخلفات مالی داد. علی حسن پور دادستان عمومی و انقلاب بوشهر بیان کرد: ۲۳شهریور مدیرکل گمرک گناوه حسب دستور قضائی به اتهام تخلفات مالی از سوی سربازان گمنام امام زمان (عج) دستگیر شد. او پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره کل اطلاعات استان بوشهر قرار گرفت. ۲۲ شهریور نیز دادستان بوشهر از دستگیری یکی از اعضای شورای سابق گناوه و فرد دیگری خارج از مجموعه شورا و شهرداری در ادامه رسیدگی به پرونده…
جزئیات و خبر دستگیری بابک محمدی مدیرکل گمرک گناوه به علت تخلفات مالی چیست؟ + عکس

دادستان بوشهر خبر از دستگیری بابک محمدی مدیر کل گمرک گناوه به علت تخلفات مالی داد.

علی حسن پور دادستان عمومی و انقلاب بوشهر بیان کرد: ۲۳شهریور مدیرکل گمرک گناوه حسب دستور قضائی به اتهام تخلفات مالی از سوی سربازان گمنام امام زمان (عج) دستگیر شد.

او پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره کل اطلاعات استان بوشهر قرار گرفت.

۲۲ شهریور نیز دادستان بوشهر از دستگیری یکی از اعضای شورای سابق گناوه و فرد دیگری خارج از مجموعه شورا و شهرداری در ادامه رسیدگی به پرونده تخلفات مالی در شهرداری این شهر خبر داده بود.