1 ​ 2 جزئیات و علت درگذشت نازیلا سادات صالحیان پرستار اصفهانی +عکس و همسر

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

جزئیات و علت درگذشت نازیلا سادات صالحیان پرستار اصفهانی +عکس و همسر

نازیلا سادات صالحیان,

اخبار و جزئیات و بیوگرافی و علت درگذشت نازیلا سادات صالحیان پرستار اصفهانی و عکس و درگذشت. نازیلا سادات صالحیان پرستار ۲۵ ساله بیمارستان اصفهان امروز بر اثر ایست قلبی به شهادت رسید برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی معتقد هستند که بر اثر فشار کاری بسیار زیاد دچار ایست قلبی شده و برخی دیگر عوارض بیماری کرونا را دلیل ایست قلبی می دانند

تبلیغات بنری
اخبار و جزئیات و بیوگرافی و علت درگذشت نازیلا سادات صالحیان پرستار اصفهانی و عکس و درگذشت. نازیلا سادات صالحیان پرستار ۲۵ ساله بیمارستان اصفهان امروز بر اثر ایست قلبی به شهادت رسید برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی معتقد هستند که بر اثر فشار کاری بسیار زیاد دچار ایست قلبی شده و برخی دیگر عوارض بیماری کرونا را دلیل ایست قلبی می دانند
جزئیات و علت درگذشت نازیلا سادات صالحیان پرستار اصفهانی +عکس و همسر

اخبار و جزئیات و بیوگرافی و علت درگذشت نازیلا سادات صالحیان پرستار اصفهانی و عکس و درگذشت.

نازیلا سادات صالحیان پرستار ۲۵ ساله بیمارستان اصفهان امروز بر اثر ایست قلبی به شهادت رسید

برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی معتقد هستند که بر اثر فشار کاری بسیار زیاد دچار ایست قلبی شده و برخی دیگر عوارض بیماری کرونا را دلیل ایست قلبی می دانند