1 ​ 2 جزئیات کشف جسد سرباز 24 ساله و پسر شیخ آبادانی در زیر پل آزادگان دزفول

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

جزئیات کشف جسد سرباز 24 ساله و پسر شیخ آبادانی در زیر پل آزادگان دزفول

قتل در دزفول,قتل زیر پل آزادگان دزفول,قتل و کشته شدن پسر شیخ آبادانی در دزفول,

جزئیات کشف جسد سرباز 24 ساله و پسر شیخ آبادانی  در زیر پل آزادگان دزفول  علت مرگ مشکوک جوان 24 ساله سرباز و فرزند شیخ یک طایفه بزرگ آبادانی در دزفول چیست؟ جنازه جوان آبادانی در دزفول زیر پل کشف شد. روز گذشته ماموران کلانتری 11 دزفول در جریان پیدا شدن جوان 24 ساله ای به نام محمد قرار گرفتند. وی افزود: جسد جوان 24 ساله در زیر پل آزادگان دزفول پیدا شده و بررسی ها نشان از ا آثار شکستگی در چند نقطه بدن پسر جوان داشت. کشف جنازه جوان آبادانی زیرپل پسر جوان به تازگی دوران آموزشی خدمت سربازی اش…

تبلیغات بنری
جزئیات کشف جسد سرباز 24 ساله و پسر شیخ آبادانی  در زیر پل آزادگان دزفول  علت مرگ مشکوک جوان 24 ساله سرباز و فرزند شیخ یک طایفه بزرگ آبادانی در دزفول چیست؟ جنازه جوان آبادانی در دزفول زیر پل کشف شد. روز گذشته ماموران کلانتری 11 دزفول در جریان پیدا شدن جوان 24 ساله ای به نام محمد قرار گرفتند. وی افزود: جسد جوان 24 ساله در زیر پل آزادگان دزفول پیدا شده و بررسی ها نشان از ا آثار شکستگی در چند نقطه بدن پسر جوان داشت. کشف جنازه جوان آبادانی زیرپل پسر جوان به تازگی دوران آموزشی خدمت سربازی اش…
جزئیات کشف جسد سرباز 24 ساله و پسر شیخ آبادانی  در زیر پل آزادگان دزفول

جزئیات کشف جسد سرباز 24 ساله و پسر شیخ آبادانی  در زیر پل آزادگان دزفول 

علت مرگ مشکوک جوان 24 ساله سرباز و فرزند شیخ یک طایفه بزرگ آبادانی در دزفول چیست؟

جنازه جوان آبادانی در دزفول زیر پل کشف شد.

روز گذشته ماموران کلانتری 11 دزفول در جریان پیدا شدن جوان 24 ساله ای به نام محمد قرار گرفتند.

وی افزود: جسد جوان 24 ساله در زیر پل آزادگان دزفول پیدا شده و بررسی ها نشان از ا آثار شکستگی در چند نقطه بدن پسر جوان داشت.

کشف جنازه جوان آبادانی زیرپل

پسر جوان به تازگی دوران آموزشی خدمت سربازی اش تمام شده و قرار بوده به عنوان سرباز معلم ادامه خدمت دهد.

بررسی های میدانی با توجه به اینکه جسد در یک محل پر تردد خودروها بوده احتمال می دهد پسر جوان در یک حادثه تصادف به کام مرگ فرو رفته است و راننده متواری شده است.

بنا بر این گزارش، تحقیقات پلیسی برای افشای راز مرگ معمایی پسر جوان در در دستور کار ماموران پلیس قرار دارد و جسد پسر جوان برای بررسی علت مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد.