1 ​ 2 جزییات تعطیلی ادارات و بانک‌های ‌خوزستان‌ ‌به علت گرد و خاک چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۹۹

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

جزییات تعطیلی ادارات و بانک‌های ‌خوزستان‌ ‌به علت گرد و خاک چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۹۹

گرد و غبار اهواز,تعطیلی مراکز اداری اهواز 17 اردیبهشت 99,

با توجه به اخطاریه اداره کل هواشناسی خوزستان در خصوص ورود توده گرد  و خاک ‌عراقی‌ به‌ استان از اواسط تا اواخر وقت چهارشنبه (روز جاری) و بنا به پیشنهاد این اداره کل و موافقت استاندار‌ و رئیس ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان‌، بدینوسیله زمان اتمام کار کلیه ادارات‌، بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی سطح استان (به جز مراکز امدادی، درمانی، عملیاتی، بخش‌های دارای نوبت کاری، خدماتی و مراکزآتش نشانی) در روز چهارشنبه 17 اردیبهشت 99 ساعت…

تبلیغات بنری
با توجه به اخطاریه اداره کل هواشناسی خوزستان در خصوص ورود توده گرد  و خاک ‌عراقی‌ به‌ استان از اواسط تا اواخر وقت چهارشنبه (روز جاری) و بنا به پیشنهاد این اداره کل و موافقت استاندار‌ و رئیس ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان‌، بدینوسیله زمان اتمام کار کلیه ادارات‌، بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی سطح استان (به جز مراکز امدادی، درمانی، عملیاتی، بخش‌های دارای نوبت کاری، خدماتی و مراکزآتش نشانی) در روز چهارشنبه 17 اردیبهشت 99 ساعت…
جزییات تعطیلی ادارات و بانک‌های ‌خوزستان‌ ‌به علت گرد و خاک چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۹۹

با توجه به اخطاریه اداره کل هواشناسی خوزستان در خصوص ورود توده گرد  و خاک ‌عراقی‌ به‌ استان از اواسط تا اواخر وقت چهارشنبه (روز جاری) و بنا به پیشنهاد این اداره کل و موافقت استاندار‌ و رئیس ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان‌، بدینوسیله زمان اتمام کار کلیه ادارات‌، بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی سطح استان (به جز مراکز امدادی، درمانی، عملیاتی، بخش‌های دارای نوبت کاری، خدماتی و مراکزآتش نشانی) در روز چهارشنبه 17 اردیبهشت 99 ساعت 11 است.