1 ​ 2 جزییات و خبر تیرباران و کشته شدن «بانو نگار» زن پلیس افغانستان توسط طالبان / نگار حامله بود

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

جزییات و خبر تیرباران و کشته شدن «بانو نگار» زن پلیس افغانستان توسط طالبان / نگار حامله بود

بانو نگار,زن پلیس افغانستان,

جزییات و خبر تیرباران و کشته شدن «بانو نگار» زن پلیس افغانستان توسط طالبان / نگار حامله بود  / بانو نگار زن پلیس افغان به طرز هولناکی توسط طالبان کشته شد.  منابع در ولایت غور به آماج‌نیوز تأیید می‌کنند که نگار عضو پیشین پلیس زن در این ولایت شام روز گذشته در شهر فیروزکوه، مرکز این ولایت از سوی طالبان تیرباران شده است. منابع افزوده که او یک کودک شیرخوار داشته و هم‌چنین باردار بوده است. اما طالبان تاکنون واکنشی نداشته‌اند.

تبلیغات بنری
جزییات و خبر تیرباران و کشته شدن «بانو نگار» زن پلیس افغانستان توسط طالبان / نگار حامله بود  / بانو نگار زن پلیس افغان به طرز هولناکی توسط طالبان کشته شد.  منابع در ولایت غور به آماج‌نیوز تأیید می‌کنند که نگار عضو پیشین پلیس زن در این ولایت شام روز گذشته در شهر فیروزکوه، مرکز این ولایت از سوی طالبان تیرباران شده است. منابع افزوده که او یک کودک شیرخوار داشته و هم‌چنین باردار بوده است. اما طالبان تاکنون واکنشی نداشته‌اند.
جزییات و خبر تیرباران و کشته شدن «بانو نگار» زن پلیس افغانستان توسط طالبان / نگار حامله بود

جزییات و خبر تیرباران و کشته شدن «بانو نگار» زن پلیس افغانستان توسط طالبان / نگار حامله بود  / بانو نگار زن پلیس افغان به طرز هولناکی توسط طالبان کشته شد. 

جزییات و خبر تیرباران و کشته شدن «بانو نگار» زن پلیس افغانستان توسط طالبان / نگار حامله بود

منابع در ولایت غور به آماج‌نیوز تأیید می‌کنند که نگار عضو پیشین پلیس زن در این ولایت شام روز گذشته در شهر فیروزکوه، مرکز این ولایت از سوی طالبان تیرباران شده است.

جزییات و خبر تیرباران و کشته شدن «بانو نگار» زن پلیس افغانستان توسط طالبان / نگار حامله بود

منابع افزوده که او یک کودک شیرخوار داشته و هم‌چنین باردار بوده است. اما طالبان تاکنون واکنشی نداشته‌اند.