1 ​ 2 جزییات و خبر درگذشت زهرا ترابی درمانگاه امام رضای شیراز + عکس

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

جزییات و خبر درگذشت زهرا ترابی درمانگاه امام رضای شیراز + عکس

زهرا ترابی,درگذشت زهرا ترابی,زهرا ترابی بیمارستان شیراز,

زهرا ترابی از درمان در درمانگاه امام رضای شیراز بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت  هیچکس در برابر کرونای دلتا ایمن نیست؛ ماهنوز درصد بسیار کمی از جامعه را واکسینه کرده ایم و تا رسیدن به ایمنی جمعی همچنان در خطر هستیم با توجه به آنچه سایت سازنده واکسن کرونای اسپوتنیک روسیه اعلام کرده است این واکسن بعد از شش ماه نیاز به دوز بوستر دارد و متاسفانه اکثر کادردرمان ایران با این واکسن بیش از شش ماه است که واکسینه شده اند و خبری از دوز بوستر نیز نیست ، لذا به همگان بخصوص همکاران محترم که در مواجهه ی مستقیم…

تبلیغات بنری
زهرا ترابی از درمان در درمانگاه امام رضای شیراز بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت  هیچکس در برابر کرونای دلتا ایمن نیست؛ ماهنوز درصد بسیار کمی از جامعه را واکسینه کرده ایم و تا رسیدن به ایمنی جمعی همچنان در خطر هستیم با توجه به آنچه سایت سازنده واکسن کرونای اسپوتنیک روسیه اعلام کرده است این واکسن بعد از شش ماه نیاز به دوز بوستر دارد و متاسفانه اکثر کادردرمان ایران با این واکسن بیش از شش ماه است که واکسینه شده اند و خبری از دوز بوستر نیز نیست ، لذا به همگان بخصوص همکاران محترم که در مواجهه ی مستقیم…
جزییات و خبر درگذشت  زهرا ترابی درمانگاه امام رضای شیراز + عکس

زهرا ترابی از درمان در درمانگاه امام رضای شیراز بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت

 هیچکس در برابر کرونای دلتا ایمن نیست؛ ماهنوز درصد بسیار کمی از جامعه را واکسینه کرده ایم و تا رسیدن به ایمنی جمعی همچنان در خطر هستیم

با توجه به آنچه سایت سازنده واکسن کرونای اسپوتنیک روسیه اعلام کرده است این واکسن بعد از شش ماه نیاز به دوز بوستر دارد و متاسفانه اکثر کادردرمان ایران با این واکسن بیش از شش ماه است که واکسینه شده اند و خبری از دوز بوستر نیز نیست ،


لذا به همگان بخصوص همکاران محترم که در مواجهه ی مستقیم با ویروس هستند اکیدا توصیه میشود که تمام پروتکلهای بهداشتی را بدقت رعایت کنید، حتی اگر دو دوز واکسنتان را هم زده اید