1 ​ 2 جزییات و علت درگذشت دکتر فخرالدین قوامی پزشک خیرخواه و استاد دانشکده پزشکی دانشگاه تهران و متخصص اطفال

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

جزییات و علت درگذشت دکتر فخرالدین قوامی پزشک خیرخواه و استاد دانشکده پزشکی دانشگاه تهران و متخصص اطفال

دکتر فخرالدین قوامی کیست,دکتر فخرالدین قوامی درگذشت,علت درگذشت دکتر فخرالدین قوامی,

دکتر فخرالدین قوامی پزشک خیرخواه تهرانی و همکار دکتر قریب درگذشت.  دکتر فخرالدین قوامی استاد دانشکده پزشکی دانشگاه تهران و متخصص بیماری های اطفال در سن ٩١ سالگی به علت کهولت درگذشت. همکار دکتر قریب درگذشت به گزارش رکنا، او که متولد دزاشیب در شمیران بود از دوران جوانی در همین منطقه به طبابت مشغول بود. حق ویزیت او آزاد بود و هر بیمار به فراخور توان خود مبلغی را می پرداخت.

تبلیغات بنری
دکتر فخرالدین قوامی پزشک خیرخواه تهرانی و همکار دکتر قریب درگذشت.  دکتر فخرالدین قوامی استاد دانشکده پزشکی دانشگاه تهران و متخصص بیماری های اطفال در سن ٩١ سالگی به علت کهولت درگذشت. همکار دکتر قریب درگذشت به گزارش رکنا، او که متولد دزاشیب در شمیران بود از دوران جوانی در همین منطقه به طبابت مشغول بود. حق ویزیت او آزاد بود و هر بیمار به فراخور توان خود مبلغی را می پرداخت.
جزییات و علت درگذشت دکتر فخرالدین قوامی پزشک خیرخواه و استاد دانشکده پزشکی دانشگاه تهران و متخصص اطفال

دکتر فخرالدین قوامی پزشک خیرخواه تهرانی و همکار دکتر قریب درگذشت. 

دکتر فخرالدین قوامی استاد دانشکده پزشکی دانشگاه تهران و متخصص بیماری های اطفال در سن ٩١ سالگی به علت کهولت درگذشت.

همکار دکتر قریب درگذشت

به گزارش رکنا، او که متولد دزاشیب در شمیران بود از دوران جوانی در همین منطقه به طبابت مشغول بود.

حق ویزیت او آزاد بود و هر بیمار به فراخور توان خود مبلغی را می پرداخت.