تبلیغات بنری
جوان ترین شرکت کننده کنکور 99,پیرترین شرکت کننده کنکور 99,
حواشی کنکور 99 | جوان ترین و مسن ترین داوطلبان کنکور 99 چه کسانی بودند؟


جوان ترین و مسن ترین داوطلبان کنکور 99


کنکور سراسری سال 99 در روزهای 29، 30 و 31 مرداد و اول شهریور ماه 99 در گروه های آزمایشی هنر ، علوم ریاضی و فنی ، علوم انسانی ، علوم تجربی و زبان های خارجی برگزار می شود. از تعداد یک میلیون و 146 هزا رو 128 نفر ثبت نام کننده در کنکور سراسری تعداد 668 هزار و 6 نفر زن (58.28 درصد) و 478 هزار و 122 نفر مرد (41.72 درصد) هستند.مسن ترین داوطلب یک داوطلب مرد متولد 19 تیرماه 1316 از شهر اصفهان در گروه علوم تجربی و جوان ترین داوطلب مرد متولد 2 شهریور 1384 ساکن شهر قدس استان تهران شرکت کننده در گروه علوم تجربی هستند. تعداد یک میلیون و 393 هزار و 233 کارت برای آزمون سراسری سال 99 صادر شده است. تعداد داوطلبان سال 99 نسبت به تعداد داوطلبان سال 98، 27 هزار و 113 نفر بیشتر است.