تبلیغات بنری
 اسپوتنیک: در شبکه های اجتماعی سوریه خبری در اینباره منتشر شده است که هواپیمای حمل و نقل ایران هدف ضربات اسرائیل به فرودگاه بین المللی دمشق در شب گذشته بوده است.هواپیما درنتیجه ضربات نیروی هوایی اسرائیل نابود شد.بطور همزمان در مرز سوریه —اسرائیل انفجارات مهیبی رخ داد. سیستم های پدافند سوریه سعی کردند هواپیمای اسرائیلی را در محل روستای «بیت جین» در نقطه مقابل پست نظارت واقع بر تپه «خرمن» بزنند.همچنین در شبکه های اجتماعی سوریه آمده است که گویا هواپیمای حمل و نقل…


 اسپوتنیک: در شبکه های اجتماعی سوریه خبری در اینباره منتشر شده است که هواپیمای حمل و نقل ایران هدف ضربات اسرائیل به فرودگاه بین المللی دمشق در شب گذشته بوده است.

هواپیما درنتیجه ضربات نیروی هوایی اسرائیل نابود شد.

بطور همزمان در مرز سوریه —اسرائیل انفجارات مهیبی رخ داد. سیستم های پدافند سوریه سعی کردند هواپیمای اسرائیلی را در محل روستای «بیت جین» در نقطه مقابل پست نظارت واقع بر تپه «خرمن» بزنند.

همچنین در شبکه های اجتماعی سوریه آمده است که گویا هواپیمای حمل و نقل ایران با موشک زمین به زمین اسرائیل نابود شده است.