1 ​ 2 حمله عربستانیا به پست آخر سجاد گنج زاده با فحش و گذاشتن پرچم عربستان

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

حمله عربستانیا به پست آخر سجاد گنج زاده با فحش و گذاشتن پرچم عربستان

حمله اینستاگرامی عربستانی ها به پیج اینستاگرام سجاد گنج زاده,

حمله عربستانیا به پست آخر سجاد گنج زاده با فحش و گذاشتن پرچم عربستان نامردا دارن فحش مینویسن  فقط موندم اون دختره که اون کامنت وسطیه چی میگه دقیقا میگه از قصد بیهوش شدی ایرانیا تا الان با8 هزار کامنت کمتر از دوساعت جوابشونو دادن که داره نجومی زیاد میشه  پستش قدیمیه ولی اومدن زیر این پست دیگه

تبلیغات بنری
حمله عربستانیا به پست آخر سجاد گنج زاده با فحش و گذاشتن پرچم عربستان نامردا دارن فحش مینویسن  فقط موندم اون دختره که اون کامنت وسطیه چی میگه دقیقا میگه از قصد بیهوش شدی ایرانیا تا الان با8 هزار کامنت کمتر از دوساعت جوابشونو دادن که داره نجومی زیاد میشه  پستش قدیمیه ولی اومدن زیر این پست دیگه
حمله عربستانیا به پست آخر سجاد گنج زاده با فحش و گذاشتن پرچم عربستان

حمله عربستانیا به پست آخر سجاد گنج زاده با فحش و گذاشتن پرچم عربستان

نامردا دارن فحش مینویسن 

فقط موندم اون دختره که اون کامنت وسطیه چی میگه دقیقا میگه از قصد بیهوش شدی

کامنت های عربستانی ها زیر پست سجاد گنج زاده

ایرانیا تا الان با8 هزار کامنت کمتر از دوساعت جوابشونو دادن که داره نجومی زیاد میشه 

پستش قدیمیه ولی اومدن زیر این پست دیگه