1 ​ 2 حکم اعدام آرمان عبدالعالی قاتل غزاله بزودی اجرا می‌شود + جزییات

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

حکم اعدام آرمان عبدالعالی قاتل غزاله بزودی اجرا می‌شود + جزییات

اعدام قاتل غزاله,قاتل غزاله شکوری کیست,آرمان عبدالعالی,

حکم اعدام آرمان عبدالعالی به جرم قتل غزاله تائید شد و به اجرای احکام ارسال شد. پرونده قتل غزاله توسط آرمان به مراحل نهایی خود نزدیک شده است.   به گفته محمد رضا زمانی علویجه؛ وکیل خانواده غزاله، پرونده این قتل پس از انجام تحقیقات مفصل و تشکیل جلسات متعدد در دادسرای جنایی تهران سپس دو مرحله رسیدگی در دادگاه کیفری یک استان تهران (شعب چهارم و پنجم) و پنج مرحله رسیدگی فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، اکنون در واحد اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران، روند اجرایی خود را طی می‌کند.…

تبلیغات بنری
حکم اعدام آرمان عبدالعالی به جرم قتل غزاله تائید شد و به اجرای احکام ارسال شد. پرونده قتل غزاله توسط آرمان به مراحل نهایی خود نزدیک شده است.   به گفته محمد رضا زمانی علویجه؛ وکیل خانواده غزاله، پرونده این قتل پس از انجام تحقیقات مفصل و تشکیل جلسات متعدد در دادسرای جنایی تهران سپس دو مرحله رسیدگی در دادگاه کیفری یک استان تهران (شعب چهارم و پنجم) و پنج مرحله رسیدگی فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، اکنون در واحد اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران، روند اجرایی خود را طی می‌کند.…
حکم اعدام آرمان عبدالعالی قاتل غزاله بزودی اجرا می‌شود + جزییات

حکم اعدام آرمان عبدالعالی به جرم قتل غزاله تائید شد و به اجرای احکام ارسال شد.

پرونده قتل غزاله توسط آرمان به مراحل نهایی خود نزدیک شده است.

 

به گفته محمد رضا زمانی علویجه؛ وکیل خانواده غزاله، پرونده این قتل پس از انجام تحقیقات مفصل و تشکیل جلسات متعدد در دادسرای جنایی تهران سپس دو مرحله رسیدگی در دادگاه کیفری یک استان تهران (شعب چهارم و پنجم) و پنج مرحله رسیدگی فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، اکنون در واحد اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران، روند اجرایی خود را طی می‌کند.

وکیل اولیای دم غزاله اعلام کرد: رأی قطعی دادگاه مبنی بر قصاص است.

 

زمانی با اشاره به اینکه هیچ دلیلی مبنی بر زنده بودن غزاله وجود ندارد، خاطرنشان کرد: تلاش کردیم حقیقت روشن شده و به اثبات برسد که خوشبختانه با دقت قضات محترم دستگاه قضا این موضوع احراز شد اما اکنون تصمیم با اولیای‌دم (پدر و مادر غزاله) است زیرا به هر حال گذشت از قصاص یا اجرای آن، در اختیار آنها است و امیدواریم اگر برایشان مقدور است در مسیر گذشت و بخشش قدم برداشته و از این حق خود، گذشت کنند.

 

التماس های پدر و مادر آرمان

پدر و مادر آرمان به دور از هرگونه توقع تنها بخاطر فرزندشان ملتمسانه از پدر و مادر داغدیده غزاله تقاضای بخشش کنند و بار‌ها تکرار کنند می‌دانند داغ بچه سخت است می‌دانند چه بر پدر و مادر غزاله گذشته است و می‌دانند و می‌دانند که نباید‌های

وکیل اولیای دم غزاله اعلام کرد: رأی قطعی دادگاه مبنی بر قصاص است.

زمانی با اشاره به اینکه هیچ دلیلی مبنی بر زنده بودن غزاله وجود ندارد، خاطرنشان کرد: تلاش کردیم حقیقت روشن شده و به اثبات برسد که خوشبختانه با دقت قضات محترم دستگاه قضا این موضوع احراز شد اما اکنون تصمیم با اولیای‌دم (پدر و مادر غزاله) است زیرا به هر حال گذشت از قصاص یا اجرای آن، در اختیار آنها است و امیدواریم اگر برایشان مقدور است در مسیر گذشت و بخشش قدم برداشته و از این حق خود، گذشت کنند.