1 ​ 2 جزئیات خبر خوش محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور برای مردم چه بود؟

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

جزئیات خبر خوش محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور برای مردم چه بود؟

محمد مخبر,کاهش قیمت ها محمد مخبر,آزادی سازی پول های بلوک شده ایران,

خبر خوش محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور برای مردم در مورد آزادی سازی پول های بلوک شده ایران و کاهش قیمت ها و ارزانی  واضح نیوز : محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اوضاع مناسب ذخایر کالا‌های اساسی در کشور گفت: با وجود اینکه ذخیره کالا‌های اساسی را در وضع بدی تحویل گرفتیم اما در این مدت کم توانستیم ذخیره کالا‌های اساسی را به نقطه مطمئن برسانیم. وی تاکید کرد: اقدامات خوبی انجام شد و واردات خوبی داشتیم و بعضی از کالاها که در بنادر بود و ترخیص و وارد کشور شد و امروز می‌توانم…

تبلیغات بنری
خبر خوش محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور برای مردم در مورد آزادی سازی پول های بلوک شده ایران و کاهش قیمت ها و ارزانی  واضح نیوز : محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اوضاع مناسب ذخایر کالا‌های اساسی در کشور گفت: با وجود اینکه ذخیره کالا‌های اساسی را در وضع بدی تحویل گرفتیم اما در این مدت کم توانستیم ذخیره کالا‌های اساسی را به نقطه مطمئن برسانیم. وی تاکید کرد: اقدامات خوبی انجام شد و واردات خوبی داشتیم و بعضی از کالاها که در بنادر بود و ترخیص و وارد کشور شد و امروز می‌توانم…
جزئیات خبر خوش محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور برای مردم چه بود؟

خبر خوش محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور برای مردم در مورد آزادی سازی پول های بلوک شده ایران و کاهش قیمت ها و ارزانی 

واضح نیوز : محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اوضاع مناسب ذخایر کالا‌های اساسی در کشور گفت: با وجود اینکه ذخیره کالا‌های اساسی را در وضع بدی تحویل گرفتیم اما در این مدت کم توانستیم ذخیره کالا‌های اساسی را به نقطه مطمئن برسانیم.

وی تاکید کرد: اقدامات خوبی انجام شد و واردات خوبی داشتیم و بعضی از کالاها که در بنادر بود و ترخیص و وارد کشور شد و امروز می‌توانم این خبر خوب را به مردم بدهم که ذخیره کالاهای اساسی در کشور به نقطه مطمئنی رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور بیان کرد: با تماس‌های رئیس‌جمهور با رؤسای برخی کشورها، در بحث پول‌های بلوکه گشایش ایجاد شده است.