1 ​ 2 خط و نشان طالبان به زیبایی زنان افغان / بازداشت زنان به خاطر کفش های پاشنه بلند و بوی عطر

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

خط و نشان طالبان به زیبایی زنان افغان / بازداشت زنان به خاطر کفش های پاشنه بلند و بوی عطر

طالبان,زنان افغانستان,

 زن‌ها نباید جذاب و خوش‌بو از خانه بیرون بروند.   یکی از اعضای گروه طالبان در گفت‌وگویی با تلویزیون طلوع در مورد شرایط طالبان برای پوشش زن‌ها گفت که کفش پاشنه بلند را خارجی‌ها برای تحریک جوانان ساخته‌اند و صدای آن توجه جوانان را جلب می‌کند. او گفت رنگ لباس زن‌ها نباید جذاب باشد و خوش‌بو از خانه بیرون نروند.

تبلیغات بنری
 زن‌ها نباید جذاب و خوش‌بو از خانه بیرون بروند.   یکی از اعضای گروه طالبان در گفت‌وگویی با تلویزیون طلوع در مورد شرایط طالبان برای پوشش زن‌ها گفت که کفش پاشنه بلند را خارجی‌ها برای تحریک جوانان ساخته‌اند و صدای آن توجه جوانان را جلب می‌کند. او گفت رنگ لباس زن‌ها نباید جذاب باشد و خوش‌بو از خانه بیرون نروند.
خط و نشان طالبان به زیبایی زنان افغان / بازداشت زنان به خاطر کفش های پاشنه بلند و بوی عطر

 زن‌ها نباید جذاب و خوش‌بو از خانه بیرون بروند. 

 یکی از اعضای گروه طالبان در گفت‌وگویی با تلویزیون طلوع در مورد شرایط طالبان برای پوشش زن‌ها گفت که کفش پاشنه بلند را خارجی‌ها برای تحریک جوانان ساخته‌اند و صدای آن توجه جوانان را جلب می‌کند.

او گفت رنگ لباس زن‌ها نباید جذاب باشد و خوش‌بو از خانه بیرون نروند.