تبلیغات بنری
آخرین حضور رهبر ۳۶ ساله کره شمالی در مجامع رسمی به روز ۱۱ آوریل (۲۳ فروردین) بر می گردد. کیم جونگ اون در آن روز در جلسه دفتر سیاسی حزب کارگران کره شرکت کرد. غیبت او در مراسم سالگرد تولد کیم ایل سونگ، پدربزرگش در روز ۱۵ آوریل (۲۷ فروردین) برای بسیاری از تحلیلگران سوال برانگیز بود. مراسم سالگرد تولد بنیانگذار حکومت فعلی کره شمالی مهمترین روز در تقویم سیاسی این کشور محسوب می شود.   با گذشت بیش از ده روز از غیبت کیم جونگ اون در مراسم روز ۱۵ آوریل بسیاری از کارشناسان به گمانه زنی در مورد جانشین…
جانشینان کیم جونگ اون؛  خواهر ۳۲ ساله یا پسر ۱۰ ساله کیم جونگ اون؟

آخرین حضور رهبر ۳۶ ساله کره شمالی در مجامع رسمی به روز ۱۱ آوریل (۲۳ فروردین) بر می گردد. کیم جونگ اون در آن روز در جلسه دفتر سیاسی حزب کارگران کره شرکت کرد. غیبت او در مراسم سالگرد تولد کیم ایل سونگ، پدربزرگش در روز ۱۵ آوریل (۲۷ فروردین) برای بسیاری از تحلیلگران سوال برانگیز بود. مراسم سالگرد تولد بنیانگذار حکومت فعلی کره شمالی مهمترین روز در تقویم سیاسی این کشور محسوب می شود.

 

با گذشت بیش از ده روز از غیبت کیم جونگ اون در مراسم روز ۱۵ آوریل بسیاری از کارشناسان به گمانه زنی در مورد جانشین احتمالی او در صورت درگذشت یا ناتوانی وی در اداره کشور پرداخته اند.

 

کیم جونگ اون که بیش از هشت سال پیش به دنبال درگذشت پدرش قدرت را در کره شمالی به دست گرفت برای خود جانشینی تعیین نکرده است. فرزندان کیم جونگ اون همچنان کودک هستند و هر کدام از اعضای بزرگسال خاندان کیم نیز با موانعی برای به دست گرفتن زمام امور روبرو هستند.