تبلیغات بنری
خیابانهای خالی از خودرو در دوحه قطر به دلیل کرونا . فراخوان درخانه ماندن در قطر با شعار "عَشانج یا قطر... کُلنا فی البیت" (به خاطر قطر ... همه در خانه)   مشاهده فیلم
خیابانهای خالی از خودرو در دوحه قطر به دلیل کرونا (تصاویر)

خیابانهای خالی از خودرو در دوحه قطر به دلیل کرونا . فراخوان درخانه ماندن در قطر با شعار "عَشانج یا قطر... کُلنا فی البیت" (به خاطر قطر ... همه در خانه)

 

مشاهده فیلم