1 ​ 2 دانلود اهنگ افغانسنانی رضا بهرام شهر خالی جاده خالی خانه خانی (+موزیک ویدیو)

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

دانلود اهنگ افغانسنانی رضا بهرام شهر خالی جاده خالی خانه خانی (+موزیک ویدیو)

رضا بهرام اهنگ افغانی,اهنگ شهر خالی رضا بهرام,

دانلود اهنگ شهر خالی رضا بهرام برای افغانستان؛ شهر خالی… با متن اهنگ وقایع و اتفاقاتی که این روزها در افغانستان رخ می دهد دل هر انسان آزاده ای را به درد می آورد و رضا بهرام خواننده موسیقی پاپ هم برای ابراز همدردی با مردم مظلوم افغانستان بخشی از آهنگ افغانی معروف شهر خالی را اجرا کرد.  دانلود  متن آهنگ شهرخالی رضا بهرام شهر خالی ، جاده خالی ، کوچه خالی ، خانه خالی جام خالی ، سُفره خالی ، ساغر و پیمانه خالی کوچ کرده دَسته دَسته آشنایان عَندلیبان باغ خالی ، باغچه خالی ، شاخه خالی ،…

تبلیغات بنری
دانلود اهنگ شهر خالی رضا بهرام برای افغانستان؛ شهر خالی… با متن اهنگ وقایع و اتفاقاتی که این روزها در افغانستان رخ می دهد دل هر انسان آزاده ای را به درد می آورد و رضا بهرام خواننده موسیقی پاپ هم برای ابراز همدردی با مردم مظلوم افغانستان بخشی از آهنگ افغانی معروف شهر خالی را اجرا کرد.  دانلود  متن آهنگ شهرخالی رضا بهرام شهر خالی ، جاده خالی ، کوچه خالی ، خانه خالی جام خالی ، سُفره خالی ، ساغر و پیمانه خالی کوچ کرده دَسته دَسته آشنایان عَندلیبان باغ خالی ، باغچه خالی ، شاخه خالی ،…
دانلود اهنگ افغانسنانی رضا بهرام شهر خالی جاده خالی خانه خانی (+موزیک ویدیو)

دانلود اهنگ شهر خالی رضا بهرام برای افغانستان؛ شهر خالی… با متن اهنگ

وقایع و اتفاقاتی که این روزها در افغانستان رخ می دهد دل هر انسان آزاده ای را به درد می آورد و رضا بهرام خواننده موسیقی پاپ هم برای ابراز همدردی با مردم مظلوم افغانستان بخشی از آهنگ افغانی معروف شهر خالی را اجرا کرد. 

دانلود

 متن آهنگ شهرخالی رضا بهرام

شهر خالی ، جاده خالی ، کوچه خالی ، خانه خالی

جام خالی ، سُفره خالی ، ساغر و پیمانه خالی

کوچ کرده دَسته دَسته آشنایان عَندلیبان

باغ خالی ، باغچه خالی ، شاخه خالی ، لانه خالی

دانلود آهنگ افغانستان رضا بهرام

وای از دُنیا که یار از یار میترسَد

غُنچه های تشنه از گلزار میترسَد

عاشِق از آوازه ی دیدار میترسَد

────

پَنجه ی خنیاگران از تار میترسَد

شه سَوار از جاده ی هَموار میترسد

این طبیب از دیدن بیمار میترسد 

موزیک ویدئو (آهنگ) رضا بهرام برای مردم افغانستان (شهر خالی جاده خالی)