تبلیغات بنری
سایپا و پارس خودرو مجموعا در سال گذشته ۲۹۶ هزار و ۵۹۷ دستگاه پراید فروختند که ۲۰۸ هزار و ۵۷۳ دستگاه سهم سایپا بوده و از این تعداد توانسته است ۵ هزار و ۹۴۶ میلیارد تومان درامد کسب کند که میانگین ۲۸.۵ میلیون تومان برای هر دستگاه پراید می شود. بنابر این درامد فروش کل پراید ها در سال ۹۸ حدود ۸ هزار و ۴۵۳ میلیارد تومان بوده است. شاید جالب باشد که بدانید مقدار درامد کل خودروسازی فراری در تمام سال گذشته معادل ۶۶ هزار و ۴۹۶ میلیارد تومان بوده است !  
درامد عجیب سایپا از پراید در سال ۹۸

سایپا و پارس خودرو مجموعا در سال گذشته ۲۹۶ هزار و ۵۹۷ دستگاه پراید فروختند که ۲۰۸ هزار و ۵۷۳ دستگاه سهم سایپا بوده و از این تعداد توانسته است ۵ هزار و ۹۴۶ میلیارد تومان درامد کسب کند که میانگین ۲۸.۵ میلیون تومان برای هر دستگاه پراید می شود.بنابر این درامد فروش کل پراید ها در سال ۹۸ حدود ۸ هزار و ۴۵۳ میلیارد تومان بوده است.شاید جالب باشد که بدانید مقدار درامد کل خودروسازی فراری در تمام سال گذشته معادل ۶۶ هزار و ۴۹۶ میلیارد تومان بوده است !