1 ​ 2 درخواست کارکنان بهشت زهرا/وضعیت وحشتناک بهشت زهرا از زبان کارکنان

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

درخواست کارکنان بهشت زهرا/وضعیت وحشتناک بهشت زهرا از زبان کارکنان

بهشت زهرا,

درخواست کارکنان بهشت زهرا : لطفا به فوتی های ناشی از بیماری کرونا دست نزنید، شده قبر کندیم هفته بعد پسر خود طرف رو دفن کردیم …ایران چطور

تبلیغات بنری
درخواست کارکنان بهشت زهرا : لطفا به فوتی های ناشی از بیماری کرونا دست نزنید، شده قبر کندیم هفته بعد پسر خود طرف رو دفن کردیم …ایران چطور
درخواست کارکنان بهشت زهرا/وضعیت وحشتناک بهشت زهرا از زبان کارکنان

درخواست کارکنان بهشت زهرا : لطفا به فوتی های ناشی از بیماری کرونا دست نزنید، شده قبر کندیم هفته بعد پسر خود طرف رو دفن کردیم …ایران چطور

برچسب ها : ,