تبلیغات بنری
 در سال ۹۹ چه تعداد خودرو تولید می شود ؟وزارت صمت پیش‌بینی کرده که شرکت‌های خودروساز سال ۹۹ ، در مجموع یک میلیون و ۱۷۰ هزار دستگاه انواع محصولات سواری و وانت‌بار تولید کنند. این هدف‌گذاری نیز با توجه به میزان تولید سال گذشته به رشد تولید نزدیک به ۲۷ درصدی نیاز داردهمچنین مسوولان صنعتی کشور برای سال ۹۹ تولید ۳۰ هزار دستگاه خودروی تجاری سنگین را هدف‌گذاری کرده‌انداین میزان رشد در شرایطی هدف‌گذاری شده است که کلیه فعالیت‌های اقتصادی کشور از جمله فعالیت شرکت‌های…
در سال ۹۹ چه تعداد خودرو تولید می شود ؟

 در سال ۹۹ چه تعداد خودرو تولید می شود ؟

وزارت صمت پیش‌بینی کرده که شرکت‌های خودروساز سال ۹۹ ، در مجموع یک میلیون و ۱۷۰ هزار دستگاه انواع محصولات سواری و وانت‌بار تولید کنند. این هدف‌گذاری نیز با توجه به میزان تولید سال گذشته به رشد تولید نزدیک به ۲۷ درصدی نیاز دارد

همچنین مسوولان صنعتی کشور برای سال ۹۹ تولید ۳۰ هزار دستگاه خودروی تجاری سنگین را هدف‌گذاری کرده‌اند

این میزان رشد در شرایطی هدف‌گذاری شده است که کلیه فعالیت‌های اقتصادی کشور از جمله فعالیت شرکت‌های خودروساز همچنان تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار دارد و در ادامه نیز مشخص نیست چه تاثیرات منفی از ناحیه این ویروس گریبان خودروسازان را بگیرد