1 ​ 2 دستور رهبری برای تعطیلی/رهبر دستور تعطیلی را داد؟

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

دستور رهبری برای تعطیلی/رهبر دستور تعطیلی را داد؟

دستوری رهبری برای تعطیلی کرونا,

دستور رهبری به رئیس‌جمهور پیرو پیشنهاد وزیر بهداشت در خصوص تعطیلی بخاطر کرونا: این موضوع در ستاد ملی کرونا مطرح و بررسی شود و هر اقدامی که لازم است انجام گیرد. در پی نامه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به رهبری در خصوص موج سهمگین و پنجم کرونا و پیشنهاد تعطیلی دو هفته‌ای برای کاهش چرخش ویروس و بار بیمارستانها، رهبر انقلاب از رئیس‌جمهور خواست این موضوع در ستاد ملی کرونا بررسی شود و هر اقدامی که لازم است انجام گیرد. در مرقومه رهبر خطاب به آقای روحانی رئیس‌جمهور آمده است: «پیرو…

تبلیغات بنری
دستور رهبری به رئیس‌جمهور پیرو پیشنهاد وزیر بهداشت در خصوص تعطیلی بخاطر کرونا: این موضوع در ستاد ملی کرونا مطرح و بررسی شود و هر اقدامی که لازم است انجام گیرد. در پی نامه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به رهبری در خصوص موج سهمگین و پنجم کرونا و پیشنهاد تعطیلی دو هفته‌ای برای کاهش چرخش ویروس و بار بیمارستانها، رهبر انقلاب از رئیس‌جمهور خواست این موضوع در ستاد ملی کرونا بررسی شود و هر اقدامی که لازم است انجام گیرد. در مرقومه رهبر خطاب به آقای روحانی رئیس‌جمهور آمده است: «پیرو…
دستور رهبری برای تعطیلی/رهبر دستور تعطیلی را داد؟

دستور رهبری به رئیس‌جمهور پیرو پیشنهاد وزیر بهداشت در خصوص تعطیلی بخاطر کرونا:

این موضوع در ستاد ملی کرونا مطرح و بررسی شود و هر اقدامی که لازم است انجام گیرد.

در پی نامه وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به رهبری در خصوص موج سهمگین و پنجم کرونا و پیشنهاد تعطیلی دو هفته‌ای برای کاهش چرخش ویروس و بار بیمارستانها، رهبر انقلاب از رئیس‌جمهور خواست این موضوع در ستاد ملی کرونا بررسی شود و هر اقدامی که لازم است انجام گیرد.

در مرقومه رهبر خطاب به آقای روحانی رئیس‌جمهور آمده است: «پیرو هشدار وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و پیشنهاد تعطیلی بخاطر بیماری همه‌گیر، مقتضی است این موضوع در ستاد ملّی کرونا مطرح و بررسی شود و هر اقدامی که لازم است انجام گیرد»