1 ​ 2 دلایل بازداشت رامین صادقی شهردار کنگاور

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

دلایل بازداشت رامین صادقی شهردار کنگاور

رامین صادقی,شهرداری کمگاور,

شهردار و مدیران متخلف مدیریت شهری کنگاور توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) بازداشت شدند.  شهردار و مدیران متخلف مدیریت شهری کنگاور توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) بازداشت شدند. شهردار کنگاور به دلیل تخلفات مالی و اداری در ادامه موج برخورد با متخلفین در استان کرمانشاه توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) بازداشت شد. رامین صادقی شهردار بازداشت شده کنگاور کیست؟ رامین صادقی سال 96 توسط اعضای شورای شهر کنگاور به عنوان شهردار انتخاب شد. صادقی دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته برنامه ریزی شهری است و…

تبلیغات بنری
شهردار و مدیران متخلف مدیریت شهری کنگاور توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) بازداشت شدند.  شهردار و مدیران متخلف مدیریت شهری کنگاور توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) بازداشت شدند. شهردار کنگاور به دلیل تخلفات مالی و اداری در ادامه موج برخورد با متخلفین در استان کرمانشاه توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) بازداشت شد. رامین صادقی شهردار بازداشت شده کنگاور کیست؟ رامین صادقی سال 96 توسط اعضای شورای شهر کنگاور به عنوان شهردار انتخاب شد. صادقی دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته برنامه ریزی شهری است و…
دلایل بازداشت رامین صادقی شهردار کنگاور

شهردار و مدیران متخلف مدیریت شهری کنگاور توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) بازداشت شدند. 

شهردار و مدیران متخلف مدیریت شهری کنگاور توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) بازداشت شدند.

شهردار کنگاور به دلیل تخلفات مالی و اداری در ادامه موج برخورد با متخلفین در استان کرمانشاه توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) بازداشت شد.

رامین صادقی شهردار بازداشت شده کنگاور کیست؟

رامین صادقی سال 96 توسط اعضای شورای شهر کنگاور به عنوان شهردار انتخاب شد. صادقی دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته برنامه ریزی شهری است و حدود چهار سال شهردار سنقر بوده است.