1 ​ 2 دکتر حمید رضا ایروانی داندان پزشک همدانی درگذشت +عکس و علت فوت

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

دکتر حمید رضا ایروانی داندان پزشک همدانی درگذشت +عکس و علت فوت

دکتر امیر حسین ایروانی,مرگ پزشک همدانی بر اثر کرونا,

پزشک همدانی در اثر ابتلا به کرونا درگذشت. دکتر امیر حسین ایروانی پزشک مشهور همدانی در اثر ابتلا به کرونا ویروس دلتا دار فانی را وداع گفت. دکتر_امیرحسین_ایروانی دندانپزشک شاغل در همدان بر اثر ابتلا به کرونا چشم از جهان فروبست.  گردش ویروس در جامعه بشدت بالاست و هنوز درصد بسیار کمی از جامعه دو دوز واکسن دریافت کرده اند و تا ایمنی جمعی فاصله ی زیادی داریم؛ باید دوز بوستر_ک برای کادر_درمان درنظر گرفته شود با توجه به قدرت کرونای دلتا، هنوز خطر در کمین همه ی ماست؛ حتی اگر دو دوز واکسن را هم زده اید،…

تبلیغات بنری
پزشک همدانی در اثر ابتلا به کرونا درگذشت. دکتر امیر حسین ایروانی پزشک مشهور همدانی در اثر ابتلا به کرونا ویروس دلتا دار فانی را وداع گفت. دکتر_امیرحسین_ایروانی دندانپزشک شاغل در همدان بر اثر ابتلا به کرونا چشم از جهان فروبست.  گردش ویروس در جامعه بشدت بالاست و هنوز درصد بسیار کمی از جامعه دو دوز واکسن دریافت کرده اند و تا ایمنی جمعی فاصله ی زیادی داریم؛ باید دوز بوستر_ک برای کادر_درمان درنظر گرفته شود با توجه به قدرت کرونای دلتا، هنوز خطر در کمین همه ی ماست؛ حتی اگر دو دوز واکسن را هم زده اید،…
دکتر حمید رضا ایروانی داندان پزشک همدانی درگذشت +عکس و علت فوت

پزشک همدانی در اثر ابتلا به کرونا درگذشت.

دکتر امیر حسین ایروانی پزشک مشهور همدانی در اثر ابتلا به کرونا ویروس دلتا دار فانی را وداع گفت.

دکتر_امیرحسین_ایروانی دندانپزشک شاغل در همدان بر اثر ابتلا به کرونا چشم از جهان فروبست. 

گردش ویروس در جامعه بشدت بالاست و هنوز درصد بسیار کمی از جامعه دو دوز واکسن دریافت کرده اند و تا ایمنی جمعی فاصله ی زیادی داریم؛

باید دوز بوستر_ک برای کادر_درمان درنظر گرفته شود

با توجه به قدرت کرونای دلتا، هنوز خطر در کمین همه ی ماست؛ حتی اگر دو دوز واکسن را هم زده اید، حتما با دقت پروتکلهای بهداشتی را رعایت کنید 

دکتر امیر حسین ایروانی متولد دهه 50 در همدان بود.