1 ​ 2 راز شکاف سنگ مرموز در صحرای عربستان چیست؟ + عکس

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

راز شکاف سنگ مرموز در صحرای عربستان چیست؟ + عکس

سنگ مرموز,شچلف سنگ,صحرای عربستان,

شکاف دقیق یک سنگ بزرگ در صحرای عربستان با نظریه پردازی های عجیب همراه بوده است واضح نیوز / یک سنگ بزرگ در صحرای عربستان که به شکلی دقیق بریده شده، توجه نظریه پردازان توطئه را به خود جلب کرده است. این سنگ بزرگ که نامش النسلا اعلام شده از جنس ماسه سنگ و در آبادی تیما در شمال غربی عربستان واقع شده است.   ارتفاع این سنگ ۳۰ فوت و عرض آن نیز ۲۵ فوت است که دارای حکاکی یک مرد با اسب است. با این حال این حکاکی روی سنگ نیست که مورد توجه نظریه پردازان توطئه قرار گرفته بلکه شکاف دقیقی است که در وسط سنگ…

تبلیغات بنری
شکاف دقیق یک سنگ بزرگ در صحرای عربستان با نظریه پردازی های عجیب همراه بوده است واضح نیوز / یک سنگ بزرگ در صحرای عربستان که به شکلی دقیق بریده شده، توجه نظریه پردازان توطئه را به خود جلب کرده است. این سنگ بزرگ که نامش النسلا اعلام شده از جنس ماسه سنگ و در آبادی تیما در شمال غربی عربستان واقع شده است.   ارتفاع این سنگ ۳۰ فوت و عرض آن نیز ۲۵ فوت است که دارای حکاکی یک مرد با اسب است. با این حال این حکاکی روی سنگ نیست که مورد توجه نظریه پردازان توطئه قرار گرفته بلکه شکاف دقیقی است که در وسط سنگ…
راز شکاف سنگ مرموز در صحرای عربستان چیست؟ + عکس

شکاف دقیق یک سنگ بزرگ در صحرای عربستان با نظریه پردازی های عجیب همراه بوده است

واضح نیوز / یک سنگ بزرگ در صحرای عربستان که به شکلی دقیق بریده شده، توجه نظریه پردازان توطئه را به خود جلب کرده است. این سنگ بزرگ که نامش النسلا اعلام شده از جنس ماسه سنگ و در آبادی تیما در شمال غربی عربستان واقع شده است.

 

ارتفاع این سنگ ۳۰ فوت و عرض آن نیز ۲۵ فوت است که دارای حکاکی یک مرد با اسب است. با این حال این حکاکی روی سنگ نیست که مورد توجه نظریه پردازان توطئه قرار گرفته بلکه شکاف دقیقی است که در وسط سنگ ایجاد شده است.

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان