تبلیغات بنری
لیگ برتر انگلیس قرار است حوالی یکم ژوئن از سر گرفته شود و حدود ۶ هفته‌ای هم برای تمام شدنش وقت لازم است. بازیکنان همگی قبل از بازی‌ها به قرنطینه خواهند رفت.  
روزنامه استار | لیگ برتر داخل  دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

لیگ برتر انگلیس قرار است حوالی یکم ژوئن از سر گرفته شود و حدود ۶ هفته‌ای هم برای تمام شدنش وقت لازم است. بازیکنان همگی قبل از بازی‌ها به قرنطینه خواهند رفت.