تبلیغات بنری
انتشار پیام‌هایی از سوی دالگلیش، کلوپ و هندرسون در سالروز فاجعه هیلزبورو، هواداران لیورپول و بازماندگان ۹۶ جان‌باخته آن اتفاق را دلگرم کرد.  
روزنامه میرر| تو هرگز تنها قدم نخواهی زد

انتشار پیام‌هایی از سوی دالگلیش، کلوپ و هندرسون در سالروز فاجعه هیلزبورو، هواداران لیورپول و بازماندگان ۹۶ جان‌باخته آن اتفاق را دلگرم کرد.