1 ​ 2 روز چپ دست ها مبارک | روز دست چپ ها 1400 | روز چپ دستا

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

روز چپ دست ها مبارک | روز دست چپ ها 1400 | روز چپ دستا

روز چپ دست ها 1400,تاریخ دقیق روز چپ دست ها 1400,

روز چپ دست ها مبارک | روز دست چپ ها 1400 | روز چپ دستا امروز 22 مرداد 1400 : هر ساله روز 13 آگوست به نام روز چپ‌دستان نامگذاری شده است، مهمترین دلیل نامگذاری این روز، انتقاد از جهانی است که برای آنها طراحی نشده است، زیرا تمامی ابزار و امکانات برای راست دست‌هاست(صندلی‌های یک دسته، صندلی راننده در اتومبیل، قوانین راهنمایی و رانندگی تا موارد دیگری که کم هم نیستند). از این‌رو، چپ‌دست‌ها باید برخی از کارها را مطابق با راست‌دست‌ها اما با مشکلاتی که ممکن است پیش…

تبلیغات بنری
روز چپ دست ها مبارک | روز دست چپ ها 1400 | روز چپ دستا امروز 22 مرداد 1400 : هر ساله روز 13 آگوست به نام روز چپ‌دستان نامگذاری شده است، مهمترین دلیل نامگذاری این روز، انتقاد از جهانی است که برای آنها طراحی نشده است، زیرا تمامی ابزار و امکانات برای راست دست‌هاست(صندلی‌های یک دسته، صندلی راننده در اتومبیل، قوانین راهنمایی و رانندگی تا موارد دیگری که کم هم نیستند). از این‌رو، چپ‌دست‌ها باید برخی از کارها را مطابق با راست‌دست‌ها اما با مشکلاتی که ممکن است پیش…
روز چپ دست ها مبارک | روز دست چپ ها 1400 | روز چپ دستا

روز چپ دست ها مبارک | روز دست چپ ها 1400 | روز چپ دستا

امروز 22 مرداد 1400 : هر ساله روز 13 آگوست به نام روز چپ‌دستان نامگذاری شده است، مهمترین دلیل نامگذاری این روز، انتقاد از جهانی است که برای آنها طراحی نشده است، زیرا تمامی ابزار و امکانات برای راست دست‌هاست(صندلی‌های یک دسته، صندلی راننده در اتومبیل، قوانین راهنمایی و رانندگی تا موارد دیگری که کم هم نیستند).

از این‌رو، چپ‌دست‌ها باید برخی از کارها را مطابق با راست‌دست‌ها اما با مشکلاتی که ممکن است پیش آید انجام دهند.

افراد چپ‌دستی که معمولا ترجیح می‌دهند، کارهایشان را با دست چپ انجام دهند، حدود 10 تا 13 درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند و بقیه افراد راست‌ دست هستند.

محققان اظهار کردند: تعداد مردان چپ‌دست، 23 درصد بیش از زنان چپ‌دست است..

بر اساس مطالعات انجام‌ شده، افرادی هستند که می‌توانند از هر دو دست به خوبی استفاده کنند، البته تعداد این افراد بسیار اندک است و حدود یک درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد.

اگر پدر و مادر هر دو چپ‌ دست باشند، شانس چپ‌ دستی فرزند، 26 درصد و اگر پدر راست‌دست و مادر چپ‌دست باشد، چپ‌دستی کودک 22 درصد و اگر پدر چپ‌ دست و مادر راست‌ دست باشد، این شانس 17 درصد می‌شود.

وزن کودکان چپ‌دست در هنگام تولد معمولا از کودکان راست‌دست کمتر است.