تبلیغات بنری
عکس دیدنی از طبیعت سرسبز روستای شقاقی جزلا از توابع شهرستان طارم , اینجا طارم است سرزمین تاریخ و زیتون است
(عکس) روستای شقاقی جزلا از توابع شهرستان طارم

عکس دیدنی از طبیعت سرسبز روستای شقاقی جزلا از توابع شهرستان طارم , اینجا طارم است سرزمین تاریخ و زیتون است