1 ​ 2 رویدادهای نجومی 1 تا 5 شهریورماه 1400(هفته نخست شهریور)

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

رویدادهای نجومی 1 تا 5 شهریورماه 1400(هفته نخست شهریور)

نجوم,تقویم نجومی,

رویدادهای نجومی 1 تا 5 شهریور 1400(هفته نخست شهریور)  پدیده‌های نجومی هفته جاری برای سیارات ماه، زحل و مشتری اتفاق خواهد افتاد؛ همچنین در هفته جاری شاهد پدیده ماه کامل آبی خواهیم بود.  در هفته جاری کیهان شاهد رویدادهایی چون مقارنه ماه و زحل، ماه در اوج خورشیدی، مقارنه ماه و مشتری، ماه کامل آبی و رصد سیارک Julia89 خواهد بود. جزئیات تمام رویدادهای نجومی هفته جاری را می‌توانید در جدول زیر مشاهده کنید: منبع : ایمنا

تبلیغات بنری
رویدادهای نجومی 1 تا 5 شهریور 1400(هفته نخست شهریور)  پدیده‌های نجومی هفته جاری برای سیارات ماه، زحل و مشتری اتفاق خواهد افتاد؛ همچنین در هفته جاری شاهد پدیده ماه کامل آبی خواهیم بود.  در هفته جاری کیهان شاهد رویدادهایی چون مقارنه ماه و زحل، ماه در اوج خورشیدی، مقارنه ماه و مشتری، ماه کامل آبی و رصد سیارک Julia89 خواهد بود. جزئیات تمام رویدادهای نجومی هفته جاری را می‌توانید در جدول زیر مشاهده کنید: منبع : ایمنا
رویدادهای نجومی 1 تا 5 شهریورماه 1400(هفته نخست شهریور)

رویدادهای نجومی 1 تا 5 شهریور 1400(هفته نخست شهریور) 

پدیده‌های نجومی هفته جاری برای سیارات ماه، زحل و مشتری اتفاق خواهد افتاد؛ همچنین در هفته جاری شاهد پدیده ماه کامل آبی خواهیم بود.

 در هفته جاری کیهان شاهد رویدادهایی چون مقارنه ماه و زحل، ماه در اوج خورشیدی، مقارنه ماه و مشتری، ماه کامل آبی و رصد سیارک Julia89 خواهد بود. جزئیات تمام رویدادهای نجومی هفته جاری را می‌توانید در جدول زیر مشاهده کنید:

نجوم

منبع : ایمنا

برچسب ها : , ,