1 ​ 2 رژه کیمیا علیزاده در تیم پناهندگان المپیک توکیو | کیمیا علیزاده در المپیک

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

رژه کیمیا علیزاده در تیم پناهندگان المپیک توکیو | کیمیا علیزاده در المپیک

کیمیا علیزاده المپیک توکیو 2020,

رژه کیمیا علیزاده در تیم پناهندگان المپیک با ورزشکاران پناهنده دیگر + ویدیو کاروان پناهندگان با حضور ۵ ایرانی کیمیا علیزاده ( تکواندو ) دینا پوریونس ( تکواندو ) سعید فضل‌اولی ( قایقرانی ) هامون درفشی‌پور ( کاراته ) جواد محجوب ( جودو )

تبلیغات بنری
رژه کیمیا علیزاده در تیم پناهندگان المپیک با ورزشکاران پناهنده دیگر + ویدیو کاروان پناهندگان با حضور ۵ ایرانی کیمیا علیزاده ( تکواندو ) دینا پوریونس ( تکواندو ) سعید فضل‌اولی ( قایقرانی ) هامون درفشی‌پور ( کاراته ) جواد محجوب ( جودو )
رژه کیمیا علیزاده در تیم پناهندگان المپیک توکیو | کیمیا علیزاده در المپیک

رژه کیمیا علیزاده در تیم پناهندگان المپیک با ورزشکاران پناهنده دیگر + ویدیو

کاروان پناهندگان با حضور ۵ ایرانی

کیمیا علیزاده ( تکواندو )

دینا پوریونس ( تکواندو )

سعید فضل‌اولی ( قایقرانی )

هامون درفشی‌پور ( کاراته )

جواد محجوب ( جودو )