1 ​ 2 رکورد شکنی تالاخادزه/لاشا تالاخادزه رکورد جهان شکست

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

رکورد شکنی تالاخادزه/لاشا تالاخادزه رکورد جهان شکست

لاشا تالاخادزه,وزنه برداری المپیک2020,

رکوردشکنی‌های پیاپی هیولا؛رکورد یک ضرب، دوضرب و مجموع شکسته شد! لاشا تالاخادزه با مهار وزنه 265 کیلوگرم در حرکت سوم دوضرب با مجموع 488 کلیوگرم به مدال طلا دسته فوق سنگین وزنه برداری المپیک2020 رسید.

تبلیغات بنری
رکوردشکنی‌های پیاپی هیولا؛رکورد یک ضرب، دوضرب و مجموع شکسته شد! لاشا تالاخادزه با مهار وزنه 265 کیلوگرم در حرکت سوم دوضرب با مجموع 488 کلیوگرم به مدال طلا دسته فوق سنگین وزنه برداری المپیک2020 رسید.
رکورد شکنی تالاخادزه/لاشا تالاخادزه رکورد جهان شکست

رکوردشکنی‌های پیاپی هیولا؛
رکورد یک ضرب، دوضرب و مجموع شکسته شد!


لاشا تالاخادزه با مهار وزنه 265 کیلوگرم در حرکت سوم دوضرب با مجموع 488 کلیوگرم به مدال طلا دسته فوق سنگین وزنه برداری المپیک2020 رسید.