تبلیغات بنری
ریزش قیمت محسوس پراید در نمایشگاه های خودرو + اعلام قیمت جدید .   نمایشگاه ها در پنل آنلاین آگهی های خود در سایت های خرید و فروش خودرو ، قیمت پراید صفر کیلومتر را تا ۶ میلیون تومان کاهش دادند و این مسئله نشان از استقبال کم مردم از شرایط فعلی بازار خودرو است.      
ریزش قیمت محسوس پراید در نمایشگاه های خودرو + اعلام قیمت جدید

ریزش قیمت محسوس پراید در نمایشگاه های خودرو + اعلام قیمت جدید .

 

نمایشگاه ها در پنل آنلاین آگهی های خود در سایت های خرید و فروش خودرو ، قیمت پراید صفر کیلومتر را تا ۶ میلیون تومان کاهش دادند و این مسئله نشان از استقبال کم مردم از شرایط فعلی بازار خودرو است.

 

 

 

ریزش قیمت محسوس پراید در نمایشگاه های خودرو + اعلام قیمت جدید