1 ​ 2 زمان بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید 1400

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

زمان بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید 1400

مدارس 1400,

واضح نیوز : معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش وپرورش گفت: تصمیم بر این است که با هماهنگی وزارت بهداشت از اول مهر طبق روال معمول بازگشایی را داشته باشیم. بازگشایی مدارس از اول مهر آغاز می شود . معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در خصوص بازگشایی مدارس گفت که بازگشایی مدارس از اول مهر آغاز می شود و دانش آموزان طبق روال معمول با بازگشایی مدارس به مدرسه می روند . البته ما تابع ستاد ملی مبارزه با کرونا هستیم و امیدواریم که برنامه واکسیناسیون و شرایط به گونه ای پیش برود که بتوانیم حداقل برای بازگشایی…

تبلیغات بنری
واضح نیوز : معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش وپرورش گفت: تصمیم بر این است که با هماهنگی وزارت بهداشت از اول مهر طبق روال معمول بازگشایی را داشته باشیم. بازگشایی مدارس از اول مهر آغاز می شود . معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در خصوص بازگشایی مدارس گفت که بازگشایی مدارس از اول مهر آغاز می شود و دانش آموزان طبق روال معمول با بازگشایی مدارس به مدرسه می روند . البته ما تابع ستاد ملی مبارزه با کرونا هستیم و امیدواریم که برنامه واکسیناسیون و شرایط به گونه ای پیش برود که بتوانیم حداقل برای بازگشایی…
زمان بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید 1400

واضح نیوز : معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش وپرورش گفت: تصمیم بر این است که با هماهنگی وزارت بهداشت از اول مهر طبق روال معمول بازگشایی را داشته باشیم.

بازگشایی مدارس از اول مهر آغاز می شود . معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در خصوص بازگشایی مدارس گفت که بازگشایی مدارس از اول مهر آغاز می شود و دانش آموزان طبق روال معمول با بازگشایی مدارس به مدرسه می روند . البته ما تابع ستاد ملی مبارزه با کرونا هستیم و امیدواریم که برنامه واکسیناسیون و شرایط به گونه ای پیش برود که بتوانیم حداقل برای بازگشایی مدارس در دوره ابتدایی قسمتی از آموزش را به صورت حضوری داشته باشیم اما در هر حال اگر هم شرایط مهیا نشود ما آمادگی آن را داریم که در بستر فضای مجازی سال تحصیلی را آغاز کنیم.

برچسب ها : ,