1 ​ 2 زمان دقیق واریز و برداشت یارانه مهر ۱۴۰۰ + تاريخ و ساعت واریز

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

زمان دقیق واریز و برداشت یارانه مهر ۱۴۰۰ + تاريخ و ساعت واریز

یارانه نقدی مهر ۱۴۰۰,

یارانه نقدی مهر ۱۴۰۰ کی واریز می‌شود؟ بیست و سومین مرحله یارانه معیشتی ساعت ۲۴ روز شنبه ساعت 24 در تاریخ 10 مهر به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود. به گفته وی همانند دوره‌های قبل، خانواده‌های یک نفره ۵۵ هزار تومان، خانواده‌های دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، خانواده‌های سه‌نفره ۱۳۸ هزار تومان، خانواده‌های چهار نفره ۱۷۲ هزار تومان و خانواده‌های پنج‌نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان یارانه معیشتی دریافت خواهند کرد. همچنین، دهمین قسط از پرداخت دومین مرحله وام یک…

تبلیغات بنری
یارانه نقدی مهر ۱۴۰۰ کی واریز می‌شود؟ بیست و سومین مرحله یارانه معیشتی ساعت ۲۴ روز شنبه ساعت 24 در تاریخ 10 مهر به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود. به گفته وی همانند دوره‌های قبل، خانواده‌های یک نفره ۵۵ هزار تومان، خانواده‌های دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، خانواده‌های سه‌نفره ۱۳۸ هزار تومان، خانواده‌های چهار نفره ۱۷۲ هزار تومان و خانواده‌های پنج‌نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان یارانه معیشتی دریافت خواهند کرد. همچنین، دهمین قسط از پرداخت دومین مرحله وام یک…
زمان دقیق واریز و برداشت یارانه مهر ۱۴۰۰ + تاريخ و ساعت واریز

یارانه نقدی مهر ۱۴۰۰ کی واریز می‌شود؟ بیست و سومین مرحله یارانه معیشتی ساعت ۲۴ روز شنبه ساعت 24 در تاریخ 10 مهر به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

به گفته وی همانند دوره‌های قبل، خانواده‌های یک نفره ۵۵ هزار تومان، خانواده‌های دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، خانواده‌های سه‌نفره ۱۳۸ هزار تومان، خانواده‌های چهار نفره ۱۷۲ هزار تومان و خانواده‌های پنج‌نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان یارانه معیشتی دریافت خواهند کرد.

همچنین، دهمین قسط از پرداخت دومین مرحله وام یک میلیون تومانی کرونایی از حساب سرپرستان خانوارهایی که این وام را دریافت کرده‌اند، این ماه کسر خواهد شد.