1 ​ 2 زمان واریز پاداش بازنشستگان فرهنگی 99 ؛ پاداش فرهنگیان بازنشستگان 1400

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

زمان واریز پاداش بازنشستگان فرهنگی 99 ؛ پاداش فرهنگیان بازنشستگان 1400

پاداش بازنشستگان فرهنگی ۹۹,

زمان واریز پاداش بازنشستگان فرهنگی 99 ؛ پاداش فرهنگیان بازنشستگان 1400 پاداش بازنشستگان فرهنگی ۹۹، مبلغ پاداش بازنشستگی فرهنگیان 99، جدید ترین اخبار پاداش بازنشستگان، زمان پرداخت پاداش بازنشستگان 99، زمان واریز پاداش بازنشستگان کشوری، مبلغ پاداش بازنشستگی فرهنگیان ۱۴۰۰ دستگاه‌های اجرایی موظف به اعلام مشخصات ذینفع نهایی افراد مشمول دریافت پاداش پایان خدمت تا پایان سال ۱۳۹۹ به وزارت امور اقتصادی و دارایی شدند تا پاداش آنها به طور مستقیم از سوی خزانه داری کل پرداخت شود. به گزارش ایرنا از مرکز…

تبلیغات بنری
زمان واریز پاداش بازنشستگان فرهنگی 99 ؛ پاداش فرهنگیان بازنشستگان 1400 پاداش بازنشستگان فرهنگی ۹۹، مبلغ پاداش بازنشستگی فرهنگیان 99، جدید ترین اخبار پاداش بازنشستگان، زمان پرداخت پاداش بازنشستگان 99، زمان واریز پاداش بازنشستگان کشوری، مبلغ پاداش بازنشستگی فرهنگیان ۱۴۰۰ دستگاه‌های اجرایی موظف به اعلام مشخصات ذینفع نهایی افراد مشمول دریافت پاداش پایان خدمت تا پایان سال ۱۳۹۹ به وزارت امور اقتصادی و دارایی شدند تا پاداش آنها به طور مستقیم از سوی خزانه داری کل پرداخت شود. به گزارش ایرنا از مرکز…
زمان واریز پاداش بازنشستگان فرهنگی 99 ؛ پاداش فرهنگیان بازنشستگان 1400

زمان واریز پاداش بازنشستگان فرهنگی 99 ؛ پاداش فرهنگیان بازنشستگان 1400

پاداش بازنشستگان فرهنگی ۹۹، مبلغ پاداش بازنشستگی فرهنگیان 99، جدید ترین اخبار پاداش بازنشستگان، زمان پرداخت پاداش بازنشستگان 99، زمان واریز پاداش بازنشستگان کشوری، مبلغ پاداش بازنشستگی فرهنگیان ۱۴۰۰

دستگاه‌های اجرایی موظف به اعلام مشخصات ذینفع نهایی افراد مشمول دریافت پاداش پایان خدمت تا پایان سال ۱۳۹۹ به وزارت امور اقتصادی و دارایی شدند تا پاداش آنها به طور مستقیم از سوی خزانه داری کل پرداخت شود.

به گزارش ایرنا از مرکز اطلاع رسانی، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، دستگاه‌های اجرایی موظف شدند به منظور پرداخت به ذینفع نهایی مشخصات کامل افراد مشمول دریافت پاداش پایان خدمت تا پایان سال ۱۳۹۹، شامل کد ملی، تاریخ بازنشستگی، شماره حساب بانکی، دستگاه محل خدمت و مبلغ قابل پرداخت، را با امضاء ذیحساب/ مدیر امور مالی مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل) و سازمان برنامه و بودجه اعلام کنند و خزانه‌داری کل، مطالبات پاداش پایان خدمت سال ۱۳۹۹ را به طور مستقیم به حساب ذی‌نفع نهایی پرداخت کند.

بر اساس گزارش امروز سازمان‌های مدیریت و برنامه ریزی استان‌های سراسر کشور، تاکنون اطلاعات مذکور از سوی دستگاه‌های اجرایی ۲۹ استان واصل شده و ٧٣۴ میلیارد و ۴١١ میلیون تومان نیز برای پاداش بازنشستگان سال ۹۹ پرداخت شده یا در حال پرداخت است.

رییس سازمان برنامه و بودجه سوم مردادماه در نامه‌ای به خزانه داری کل کشور، دستور افزایش و تخصیص اعتبارات هزینه عمومی دستگاه‌های اجرایی صرفاً بابت پرداخت مانده مطالبات پاداش پایان خدمت بازنشستگان تا پایان سال ۱۳۹۹ را صادر کرد.