1 ​ 2 زمان واریز یارانه جدید ۱۲۰ هزار تومانی شهریور ۱۴۰۰ /یارانه ۱۲۰ هزار تومانی کی واریز میشود

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

زمان واریز یارانه جدید ۱۲۰ هزار تومانی شهریور ۱۴۰۰ /یارانه ۱۲۰ هزار تومانی کی واریز میشود

یارانه 120 هزارتومانی شهریور 1400,

زمان واریز یارانه جدید ۱۲۰ هزار تومانی شهریور ۱۴۰۰ /یارانه ۱۲۰ هزار تومانی کی واریز میشود؟ چه کسانی مشمول دریافت یارانه 120 هزارتومانی دولت رئیسی می‌شوند؟  افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی که حداقل ها را دریافت می کنند مستحق کمک هستند و باید در این طرح قرار گیرند اما کارگران و بازنشستگان هم به عنوان بخشی از حقوق بگیران حداقلی که در شرایط امروز از وضع معیشت چندان مناسبی برخوردار نیستند باید در این طرح به طور ویژه دیده شوند. وی ادامه داد: نمی گوییم کارگران در سطح مددجویان کمیته امداد…

تبلیغات بنری
زمان واریز یارانه جدید ۱۲۰ هزار تومانی شهریور ۱۴۰۰ /یارانه ۱۲۰ هزار تومانی کی واریز میشود؟ چه کسانی مشمول دریافت یارانه 120 هزارتومانی دولت رئیسی می‌شوند؟  افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی که حداقل ها را دریافت می کنند مستحق کمک هستند و باید در این طرح قرار گیرند اما کارگران و بازنشستگان هم به عنوان بخشی از حقوق بگیران حداقلی که در شرایط امروز از وضع معیشت چندان مناسبی برخوردار نیستند باید در این طرح به طور ویژه دیده شوند. وی ادامه داد: نمی گوییم کارگران در سطح مددجویان کمیته امداد…
زمان واریز یارانه جدید ۱۲۰ هزار تومانی شهریور ۱۴۰۰ /یارانه ۱۲۰ هزار تومانی کی واریز میشود

زمان واریز یارانه جدید ۱۲۰ هزار تومانی شهریور ۱۴۰۰ /یارانه ۱۲۰ هزار تومانی کی واریز میشود؟

چه کسانی مشمول دریافت یارانه 120 هزارتومانی دولت رئیسی می‌شوند؟ 

افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی که حداقل ها را دریافت می کنند مستحق کمک هستند و باید در این طرح قرار گیرند اما کارگران و بازنشستگان هم به عنوان بخشی از حقوق بگیران حداقلی که در شرایط امروز از وضع معیشت چندان مناسبی برخوردار نیستند باید در این طرح به طور ویژه دیده شوند.

وی ادامه داد: نمی گوییم کارگران در سطح مددجویان کمیته امداد و بهزیستی هستند ولی قدرت خرید خانوارهای کارگری به شکلی کاهش یافته که حقیقتا به حمایت معیشتی نیاز دارند چون حقوقی که همان اول سال اضافه کردیم تحت تاثیر نوسان نرخ ارز و افزایش هزینه ها محو شد و اثر خود را از دست داد.

گروه‌های مستحق دریافت یارانه کالای اساسی

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی علاوه بر بازنشستگان و کارگران، از زنان سرپرست خانوار، کارگران فصلی و روزمزد و از کار افتادگان و بیکاران فاقد درآمد به عنوان گروههایی که مستحق دریافت یارانه کالاهای اساسی هستند یاد کرد و افزود: علیرغم تصمیماتی که برای بالا بردن قدرت معیشت گرفته می شود و دولت تلاش می کند تا بار افزایش هزینه ها را از دوش اقشار ضعیف و آسیب پذیر بردارد، تورم و نوسانات نرخ ارز روی این تصمیمات تاثیر می گذارد و اجازه نمی دهد افراد ضعیف از عواید آن بهره مند شوند

زمان واریز یارانه 120 هزار تومانی کی واریز میشود؟

تامین منابع طرح از محل مالیات‌ها و هدفمندی یارانه‌ها

بیات در عین حال به منابع اجرای طرح یارانه کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: دولت باید از محل منابع هدفمندی یارانه ها، دارایی های خود و مالیاتها برای این طرح اختصاص بدهد و نباید از محل منابع سازمان تامین اجتماعی که حق الناس و متعلق به کارگران و کارفرمایان است برای این منظور برداشت شود.

وی گفت:متاسفانه زمزمه هایی می شنویم که قرار است از منابع تامین اجتماعی برای تامین اعتبار مورد نیاز این طرح استفاده شود و این پذیرفتنی نیست چون تامین اجتماعی سازمانی غیردولتی است و نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است؛ به جای برداشت منابع باید از سازمان تامین اجتماعی که به لحاظ درآمدی شکننده شده حمایت کنیم.

این مقام مسئول کارگری افزود: بعد از سی سال سبد معیشت کارگران و بازنشستگان یک سوم نیازهایشان را تامین نمی کند لذا اینکه بخواهیم از منابع سازمان برداریم و با آن به کارگران و بازنشستگان و دیگر اقشار یارانه کالایی بدهیم، قابل توجیه نیست