1 ​ 2 زمین‌لرزه 4.2 ریشتری در مراوه تپه گلستان - 16 مهر 99

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

زمین‌لرزه 4.2 ریشتری در مراوه تپه گلستان - 16 مهر 99

زمین لرزه,زلزله,مراوه تپه گلستان,

مرکز لرزه نگاری کشور شامگاه چهارشنبه اعلام کرد: این زمین لرزه ساعت ۲۰ و ۳۳ دقیقه و ۱۳ ثانیه امروز چهارشنبه به طول جغرافیایی ۵۶.۰۱، عرض جغرافیایی ۳۸.۰۶ و به عمق ۱۰ کیلومتر حوالی مراوه تپه در استان گلستان روی داد.   نزدیک‌ترین شهرها به کانون زلزله شامل مراوه تپه در فاصله ۱۷ کیلومتری، گرماب در فاصله ۴۵ کیلومتری و گلی داغ در فاصله ۴۶ کیلومتری بوده و نزدیکترین مراکز استانی به این زمین لرزه شهر بجنورد در فاصله ۱۳۲ کیلومتری و گرگان در فاصله ۱۹۳ کیلومتر است.

تبلیغات بنری
مرکز لرزه نگاری کشور شامگاه چهارشنبه اعلام کرد: این زمین لرزه ساعت ۲۰ و ۳۳ دقیقه و ۱۳ ثانیه امروز چهارشنبه به طول جغرافیایی ۵۶.۰۱، عرض جغرافیایی ۳۸.۰۶ و به عمق ۱۰ کیلومتر حوالی مراوه تپه در استان گلستان روی داد.   نزدیک‌ترین شهرها به کانون زلزله شامل مراوه تپه در فاصله ۱۷ کیلومتری، گرماب در فاصله ۴۵ کیلومتری و گلی داغ در فاصله ۴۶ کیلومتری بوده و نزدیکترین مراکز استانی به این زمین لرزه شهر بجنورد در فاصله ۱۳۲ کیلومتری و گرگان در فاصله ۱۹۳ کیلومتر است.
زمین‌لرزه 4.2 ریشتری در مراوه تپه گلستان - 16 مهر 99

مرکز لرزه نگاری کشور شامگاه چهارشنبه اعلام کرد: این زمین لرزه ساعت ۲۰ و ۳۳ دقیقه و ۱۳ ثانیه امروز چهارشنبه به طول جغرافیایی ۵۶.۰۱، عرض جغرافیایی ۳۸.۰۶ و به عمق ۱۰ کیلومتر حوالی مراوه تپه در استان گلستان روی داد.

 

نزدیک‌ترین شهرها به کانون زلزله شامل مراوه تپه در فاصله ۱۷ کیلومتری، گرماب در فاصله ۴۵ کیلومتری و گلی داغ در فاصله ۴۶ کیلومتری بوده و نزدیکترین مراکز استانی به این زمین لرزه شهر بجنورد در فاصله ۱۳۲ کیلومتری و گرگان در فاصله ۱۹۳ کیلومتر است.